Klimatforskningen

Jag är inte uppgiven, men oerhört frustrerad. Varför är det så segt, när vi har ett så klart och tydligt budskap från klimatforskarna?

Enligt den senaste rapporten från FN:s klimatforskarpanel måste världen vända utsläppsökningar till utsläppsminskningar inom några få år om vi skall ha en rimlig chans att undvika två graders global temperaturökning, vilket också det är alldeles för mycket.

Dessa fakta kan inte röstas bort i någon riksdag utan är den verklighet vi har att anpassa oss till om vi skall skapa en hållbar välfärd för människorna på klotet. Klimatfrågan är mänsklighetens ödesfråga, säger våra folkvalda politiker. Läget är akut men varför denna politiska passivitet? Vi vet ju vad som måste göras! Och det blir bara dyrare ju längre vi väntar med en klimatomställning.

Det är därför jag och Naturskyddsföreningen behöver Din hjälp. För häromdagen hände det igen. Jag uppvaktade ett politiskt parti för att föreslå ett antal politiska beslut som skulle göra det lättare för hushåll och företag att agera klimatsmart.

Men svaret jag fick är: ”Vi orkar inte driva frågan! Men om ni kan mobilisera allmänheten så att svenska folket förstår hur nödvändigt det är med tuffare politiska klimatförslag så kan vi hänga på. Men det förutsätter att ni kan skapa en klimatopinion så att de politiska förslagen blir efterlängtade.” Detta synsätt gäller många partier tyvärr. De vågar inte! Det saknas ledare som kan visa hur vi kan gå från A till B. Hur vi tar oss ur detta fossilsamhälle.

Så vi antar utmaningen. Naturskyddsföreningen har massor av förslag till lösningar och idéer om hur vi kan skapa ett modernt utvecklat samhälle som är resurssmart och bara nyttjar förnybar energi. Men vi behöver ditt stöd om vårt arbete ska bli kraftfullt och göra skillnad.

Jag vill samla företag, kommuner och fackföreningar för att hitta gemensamma vägar framåt. Det är många som förstår och som vill. Men många spelregler måste förändras om kraften skall släppas lös. Inte minst kan vi utnyttja de miljarder som nu satsas på nya jobb, så att de också bidrar till att bygga om landet till ett fossilfritt samhälle. Nu har vi världens chans att sy ihop jobbpolitiken med klimatpolitiken och skapa ett riktigt föregångsland i världen.

För det är där knuten sitter. Så länge det inte finns ett land att åka till som visar hur det går att leva på ett värdigt sätt utan att använda fossila bränslen, så länge kommer många länder att blockera klimatförhandlingarna eftersom de fortsätter att tro att utsläppsminskningar måste leda till minskad välfärd för den egna befolkningen.

Min optimism bygger på att vi faktiskt inte har försökt ställa om vårt samhälle på allvar. Vi har inte ens börjat matchen! Fortfarande går t ex mer skattepengar till att öka utsläppen än tvärtom. Min fasta övertygelse är att vi överdriver problemen och våra rädslor när vi talar om att utveckla vårt samhälle. Klimatsmart teknik finns, och en schysst livsstil är möjligt! Men det går inte att bygga ut järnvägen själv, eller ensam förändra lagarna så det blir lättare att producera sin egen el och så att alla nya hus och bilar är riktigt energismarta. Naturskyddsföreningen vill med Ditt stöd måla upp en vision som gör att vi får smak på att en annan värld är möjlig.

Och när fler och fler länder inser att de som först lämnar fossilsamhället är vinnare, då får vi en kapplöpning ut ur fossilsamhället.

Var med i framtidsrörelsen och ge oss ett rikligt stöd så kan vi tillsammans tända ett ljus i mörkret.

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen