Trafik & Buller

__________________________________________

Det tydligaste och sannolikt största miljöproblemet i Lerums kommun är relaterat till den omfattande trafik som passerar via motorvägen E20, järnvägen samt inom kommunens tätorter. För boende i kommunen samt för var och en som besöker Lerums kommun blir detta med all önskvärdhet tydlighet bekräftat genom det ständigt närvarande trafikbullret.

Ta del av länken till facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/Buller/
samt https://www.facebook.com/HASSprojektet

Skicka E-mail till gruppen: Buller@groups.facebook.com

Läs Debattartikel i GP den 22 feb 2016:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2997681-trafiken-okar-stick-i-stav-med-klimatmalet

______________________________________________________________________

Lerums Naturskyddsförening (LNF) i samverkan med God Miljö i Centrum (GMC), Järnvägsföreningen och Hörselskadades Förening (förkortningen LNF omfattar härefter samtliga föreningar, organisationer och enheter som anslutit sig till detta programförslag)

Övergripande handlingsplan avseende BULLER orsakad av fordons- och järnvägstrafik inom Lerums kommun.

Läs om Handlingsplanen:

Underlag Buller 150913

Facebook-gruppen: https://www.facebook.com/groups/Buller

E-postmeddelanden som skickas till adressen Buller@groups.facebook.com visas som inlägg i gruppen.