Välkommen till vår hemsida

________________________________________________________________________________

Lör 16 okt  –  Landskapsvård Stensjön

Markerna runt Stensjön betas, men behöver fortfarande skötas om. Ta med busksax och yxa, om du har eller kom som du är och hjälp till med det som behövs. Ta med fika.
Hans-Arne Olausson väntar på oss vid parkeringen innan Floda station 10.00.
Frågor Hans-Arne 0302 – 152 75 mobil 0732-16 29 17.

________________________________________________________________________________

Sön 17 okt Vattendragsvandring Alebäcken till L. Stamsjöns nya utlopp

Stefan Larsson tar oss med på en vandring 2,5 km längs med spännande Alebäcken upp till ”Kolborydsdämmet” där utloppet från L. Stamsjön fått en helt ny form och funktion för fiskvandring!
Vi samlas vid Aspenäs Station 10.00. Tillbaka går vi nya fina cykelleden Kolboryd-Hulan till Aspen Station. Ta med fika!
Info: Stefan 0727-00 59 64.
______________________________________________________________________________

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar

Lokal strömmad visning av föreläsningen Konsten att hugga träd och ha skogen kvar. 

Tid:     Måndag 18 oktober kl 18-20
Plats: Tollereds Biograf

Arrangör: Studiefrämjandet Göteborg-Sjuhärad i samarbete med Lerums Naturskyddsförening. Vår lokale skogsexpert Bertil Svensson kommer också till biografen och är beredd att svara på frågor.

Alla vill åt skogen. Vi måste skydda befintliga skogar för att inte klimatförändringarna ska bli än värre än den befintliga prognosen, vi måste värna och återskapa den biologiska mångfalden, och samtidigt ska stora delar av klimatomställning komma från skogen. Byggmaterial, drivmedel, mat, textilier, förpackningsmaterial etc. Nyckeln till framtiden finns i skogen.

Mikael Karlsson visar hur ett nytt skogsbruk kan hejda klimatkrisen och hjälpa miljön. Han är expert på ekosystembaserat skogsbruk, ett skogsbruk som både ökar klimatnyttan och värnar naturen samtidigt som lönsamheten är god. Uppväxt på släktgård började han tidigt att arbeta med skog. Strax upptäckte han att den natur han älskade försvann när naturliga skogar höggs ner och ersattes av kalhyggen, gran- och tallplanteringar. En skog är så mycket mer än bara träd. Redan som tonåring ställde sig frågan om det inte skulle vara möjligt att bedriva ett lönsamt skogsbruk på ett annat sätt.

Femton år senare fann han svaret, i Lübeck. Ja – det går att bedriva ett lönsamt skogsbruk och ha naturen kvar. Lönsamheten kan till och med öka. Där och då bestämde han sig för att ägna sitt liv åt att lära sig och sedermera också även föreläsa och lära ut hur ekosystembaserat skogsbruk bedrivs. Efter tio års arbete skrev han boken “Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” som kom att bli mycket uppskattad. Idag sköts över 500.000 hektar mer Lübeckmodellen enbart i Tyskland. Lübeckmodellen går att tillämpa överallt där skog växer, eller kan växa naturligt. Modellen har spridits över världen och nu står Sverige på tur.

Eventet är en del av årets invigning av Hållbarhetsfestivalen i Västra Götaland. Temat för i år är Antikorruption. I invigningen så tittar vi på den positiva aspekten nämligen fungerande demokrati. Och skogen som demokratisk angelägenhet för nuvarande och framtida generationer.

Med stöd av Västra Götalandsregionen
______________________________________________________________________________

Förnyelse!

Vill du engagera dig i Lerums Naturskyddsförening?

Vill du leda en vandring och visa oss ditt smultronställe?                                                     

Är du nyfiken på vad ett styrelseuppdrag innebär?

Eller vill du påverka i livsstilsfrågor och anordna en prylbytardag?

Kanske är du ung och intresserad av att starta upp Naturskyddsföreningens
ungdomsorganisation Fältbiologerna i Lerum?

Inom Naturskyddsföreningen finns utbildningar och kunskap att ta del av.

Hör av dig! Vi behöver bli fler!

Kontakta valberedningen genom Moa Björnerås för mer information.

moa.bjorneras@gmail.com, tel 0722-04 08 28

_______________________________________________________________________________

Kom med i Lerums Naturskyddsförening.

1 477 medlemmar den 31 aug. 2021 och vi kan bli fler.
Klicka på ”Bli medlem nu” högst upp till höger på sidan.

________________________________________________________________________________