Välkommen till vår hemsida

_______________________________________________________________________________

Sjöviksrundan med Svenssons 28 april

Svenssons, May-Britt och Lars-Åke,  tar oss med på den årliga vandringen bland vårfåglarna.
Samling vid Stenkullens station (stora P-platsen) kl 8.00 eller vid cementfabriken i Sjövik kl. 8.20. Glöm inte kikare och fika.

_______________________________________________________________________________

Lerums Naturskyddsförenings samrådssynpunkter avseende förslag om deponi på fastigheten Vråssered 4:6, Göteborgs Stad

Läs mer: 181218 Deponi Vråssered 4:6, Stenared

_______________________________________________________________________________

Lerums Naturskyddsförenings synpunkter avseende åtgärder för reglering av Lilla Stamsjön

Läs mer: 181123 Reglering av Lilla Stamsjön

_______________________________________________________________________________

Hjälp oss att hitta hantverkare och reparatörer i Lerums kommun!

Läs mer:   https://lerum.naturskyddsforeningen.se/handla-miljovanligt/

_______________________________________________________________________________

Vitbok om grönstruktur

Studiecirkeln God miljö i centrum, i vilken Olov Holmstrand representerar Lerums Naturskyddsförening har utarbetat en Vitbok om grönstruktur i Lerums tätort (och även en del om kommunen som helhet). Förhoppningen är att Vitboken ska kunna fungera som ett av många underlag till kommunens nya Naturvårdsprogram.

Läs mer:   Vitbok 4 God miljö i centrum Maj 2018

____________________________________________________________________________

Kom med i Lerums Naturskyddsförening.

Vi var 1 739 medlemmar vid årskiftet och kan bli fler. Klicka på ”Bli medlem nu”
högst upp till höger på sidan.

______________________________________________________________________________