Välkommen till vår hemsida

________________________________________________________________________________

BOTANIKVANDRING

103 arter hittades på senaste Botanik-vandringen och bl.a. Bäckbräsma [Cardamine amara].

Läs mer: 170518 Nääs Lugnet

Välkommen med på nästa vandring torsdag 1 juni. Samling Stenkullens station kl. 18:00.

Tag med flora och fika.  Frågor: Kjell Anthin 0302 316 77

_______________________________________________________________________________

Nu har LNF lämnat synpunkter till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg avseende kommunens ansökan om stabilitetsåtgärder i Säveån vid Dergården och Torpskolan.

Läs mer:  170509 Stabilitetsåtgärder Säveån Dergården

_______________________________________________________________________________

Naturskyddsföreningarna i Lerum, Ale, Kungälv och Trollhättan samt Naturskyddsföreningens länsförbund i Bohuslän och Norra Älvsborgs gemensamma synpunkter på planerad 400 kV-ledning mellan stationerna Skogssäter och Stenkullen. 

Läs mer: 170428 400 kv ledning Stenkullen – Skogssäter

_______________________________________________________________________________