Välkommen till vår hemsida

____________________________________________________________________________

Stadgar för Lerums Naturskyddsförening

Fastställda vid ordinarie kretsstämma den 11 mars 2019

Läs mer: LNF Stadgar 2019

______________________________________________________________________________

Kartor och Geografiska Informationssystem (GIS) på nätet

Torsdag 21 mars, kl. 19:00, Tingshuset Lerum.

Numera finns massor av information att hitta på nätet som är användbara i naturvård och friluftsliv. Vi kopplar upp oss mot nätet och tittar på vad olika kartsystem kan ge.
Naturens pärlor, Naturvårdsverkets kartverktyg, länsstyrelsernas olika kartor och sist men inte minst kartorna på lerum.se. Kaffe serveras.
Lokal: Tingshuset i Lerum 1900. Frågor: Stefan Larsson, 0727-00 59 64

______________________________________________________________________________

Sjöviksrundan med Svenssons 28 april

Svenssons, May-Britt och Lars-Åke,  tar oss med på den årliga vandringen bland vårfåglarna.
Samling vid Stenkullens station (stora P-platsen) kl 8.00 eller vid cementfabriken i Sjövik kl. 8.20. Glöm inte kikare och fika.

______________________________________________________________________________

Hjälp oss att hitta hantverkare och reparatörer i Lerums kommun!

Läs mer:   https://lerum.naturskyddsforeningen.se/handla-miljovanligt/

_______________________________________________________________________________

Vitbok om grönstruktur

Studiecirkeln God miljö i centrum, i vilken Olov Holmstrand representerar Lerums Naturskyddsförening har utarbetat en Vitbok om grönstruktur i Lerums tätort (och även en del om kommunen som helhet). Förhoppningen är att Vitboken ska kunna fungera som ett av många underlag till kommunens nya Naturvårdsprogram.

Läs mer:   Vitbok 4 God miljö i centrum Maj 2018

____________________________________________________________________________

Kom med i Lerums Naturskyddsförening.

Vi var 1 739 medlemmar vid årskiftet och kan bli fler. Klicka på ”Bli medlem nu”
högst upp till höger på sidan.

______________________________________________________________________________