Välkommen till vår hemsida

_________________________________________________________________________

Elektronikskrot och kritiska material 26 sept

Erik Emilsson (Tova Andersson har fått förhinder) från IVL Svenska Miljöinstitutet berättar om vad som faktiskt ingår i en mobiltelefon, varifrån materialet kommer och vilken miljöpåverkan både tillverkningen och avfallet ger. Vilka är de kritiska materialen och hur känslig är tillgången på den här typen av material i världen idag.

Olov Holmstrand inleder kort om förekomsterna i Sverige av sällsynta jordartsmetaller, litium, kobolt, vanadin och grafit. Hur är förutsättningarna för utvinning med hänsyn till gruvlagstiftning och miljöpåverkan och inte minst i jämförelse med import från andra delar av världen.

Kom till Tingshuset i Lerum torsdag 26 sept. kl 18.30. Kaffe serveras.

 Tänk Globalt  –  Agera Lokalt !

___________________________________________________________________________

NYA PROGRAMMET Hösten 2019

Klicka:  LNF_A5 Höst 2019 190919
_______________________________________________________________________________

Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på förslag till
detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 5:6 m fl,
Bäckamaden, Lerums kommun

Läs mer: 190911 Detaljplan Bäckamaden, Gråbo

____________________________________________________________________________

Kom med i Lerums Naturskyddsförening.

1 756 medlemmar den 1 sep 2019 och vi kan bli fler. Klicka på ”Bli medlem nu”
högst upp till höger på sidan.

______________________________________________________________________________