Välkommen till vår hemsida

_______________________________________________________________________________

Kom med och lär mer om fladdermöss.
Ons 27 juni – samling Aspens stn kl. 20:00

Tio skäl att älska fladdermöss:

1. Fladdermusen har ett sinne vi saknar – de navigerar i mörker med ekot från ultraljud.
2. De tillhör jordens äldsta däggdjur. Kanske flög de omkring bland dinosaurierna.
3. De parar sig på hösten och sparar sperman till våren då de befruktas. Unikt.
4. Fladdermöss är de enda däggdjur som kan flyga aktivt.
5. Nästan en tredjedel av jordens däggdjursarter är fladdermöss.
6. De är viktiga för att vi ska få kaffe – de fångar skadeinsekter i kaffeplantager.
7. Världens minsta däggdjur är trynfladdermusen, väger under två gram.
8. Det finns 19 fladdermusarter i Sverige som alla tillhör gruppen läderlappar.
9. De äter mygg. En fladdermuskoloni kan äta en hink med mygg varje natt.
10. Fladdermöss hänger uppochner. De är förebild till den ballaste actionhjälten – Batman.

Under Stefan Larssons ledning får vi följa med på en kvällspromenad i och runt Hulans naturreservat. I parken växer många fina gamla ekar och träd med fladdermöss och rikt insektsliv. Vi börjar kvällen med en fågelsångspromenad och får kanske även se några intressanta insekter.

När det börjar skymma fladdermusspanar vi med en detektor.

Medtag fika och ta på er grova skor. Stefan väntar på oss vid Aspens station kl. 20:00.

Frågor Stefan 0727-00 59 64.

________________________________________________________________________________

Läs om årets försommarresa till Eksjö

Rumskullaeken – som har det kämpigt.

Läs mer: Eksjöresa 2018

____________________________________________________________________________

GRÖNSTRUKTUR I LERUMS TÄTORT – Läsvärd Vitbok!

Stensjön söder om Floda. Gammalt kulturlandskap som omfattas av strandskydd.

Studiecirkeln God miljö i centrum, i vilken Olov Holmstrand representerar Lerums Naturskyddsförening, har utarbetat en Vitbok om grönstruktur i Lerums tätort och även en del om kommunen som helhet. Förhoppningen är att Vitboken ska kunna fungera som ett av många underlag till det nya Naturvårdsprogrammet för Lerums Kommun.

Vitbok 4 God miljö i centrum Maj 2018

______________________________________________________________________________

Kom med i Lerums Naturskyddsförening.

Vi är 1 700 medlemmar i maj 2018 och kan bli fler. Klicka på ”Bli medlem nu”
högst upp till höger på sidan.

______________________________________________________________________________