Välkommen till vår hemsida

________________________________________________________________________________

Tommy Blandin till minne

Naturen har förlorat en hängiven försvarare. Tommy Blandin var utöver mycket annat en av de mest framträdande företrädarna för Lerums Naturskyddsförening i första hand under sin tid som ordförande 1986 – 1996. När Tommy aktivt kom in i föreningen innebar det en ungdomlig förnyelse och modernisering av naturskyddsarbetet med tydlig inriktning att påverka beslutsprocesser i konkreta frågor. Det ledde till stora framgångar i flera fall.

Tommys kanske största framgång var när han räddade Nääs allé från att ramponeras av en ny trafikplats, när E20 skulle byggas om till motorväg. Han lyckades med stöd av Lars-Erik Karlssons motförslag övertyga dåvarande Vägverket att det gick att bygga trafikplatsen utan att röra allén. Den lösningen fungerar bra och är ett bestående monument över Tommys okuvlighet.

När en stor campingplats föreslogs i Kullahagen mellan Floda och Nääs engagerade Tommy flodaborna mot planerna med insändare och opinionsmöte. Campingplanerna stoppades och den värdefulla naturen i området är idag en del av naturreservatet Nääs ekhagar.

Tommy var även aktiv som styrelseledamot i Göteborgs biologiska förening, som är en stödförening till Göteborgs Naturhistoriska museum. Tommy arbetade ideellt i museets samlingar och arkiv och han var en länk i samverkan mellan föreningen och museet. Han var en av mycket få privatpersoner som gavs tillträde till samlingarna på detta sätt. Resultaten har presenterats i muséets årsskrift.

Tommy var social och tog många kontakter. Han var alltid mycket rak och tydlig i sin argumentation för natur och miljö. En del ogillade detta, men det gjorde också att han blev allmänt känd, framför allt som framträdande företrädare för Naturskyddsföreningen. Fortfarande 20 år efter hans tid som ordförande uppfattade en del att det var han som företrädde föreningen. Vi som sitter i den nuvarande styrelsen i Lerums Naturskyddsförening verkar fortfarande i Tommys anda och känner stor sorg och saknad över att han är borta.

Lerums Naturskyddsförening

Olov Holmstrand

_______________________________________________________________________________

Sön 19 aug Klockgentiana vid Högsjön

Vi vandrar runt Högsjön och beundrar de rikliga bestånden av klockgentiana och sileshår. Om solen är framme hoppas vi på många trollsländor.

Kängor eller stövlar på och fika i ryggsäcken så träffas vi vid Torpskolans parkering i Lerum 10:00 eller Bergums kyrka 10:15.

Frågor Bo Nilsson 0705-31 46 35.

_______________________________________________________________________________

Transformator vid Häcksjön?

Läs mer: 180804 Bygglov transformator Häcksjön

Planer för Floda Nova-hallen?

Läs mer: 180804 Floda Nova-hallen

_______________________________________________________________________________

Vitbok om grönstruktur

Studiecirkeln God miljö i centrum, i vilken Olov Holmstrand representerar Lerums Naturskyddsförening har utarbetat en Vitbok om grönstruktur i Lerums tätort (och även en del om kommunen som helhet). Förhoppningen är att Vitboken ska kunna fungera som ett av många underlag till kommunens nya Naturvårdsprogram.

Läs mer:   Vitbok 4 God miljö i centrum Maj 2018

_______________________________________________________________________________

Dina kläder har stor miljöpåverkan

Läs mer: Reko textilier

______________________________________________________________________________

Kom med i Lerums Naturskyddsförening.

Vi är 1 700 medlemmar i maj 2018 och kan bli fler. Klicka på ”Bli medlem nu”
högst upp till höger på sidan.

______________________________________________________________________________