Styrelsen

Klicka:

Styrelseledamöter och kontaktpersoner 2019

 

Adresslista  krets 1416 Lerums Naturskyddsförening 2018                 2018-03-20

Bankgiro 252-1102

Kontaktperson i kretsen

Bo Nilsson, Ryd Västergårdsvägen 20, 443 51 Lerum. 0302-146 35, 070-531 46 35, e-mail: nilssobo@gmail.com 

Styrelse 2018

Ordförande

Olov Holmstrand, Torphagebacken 11, 443 38 Lerum, 0302-105 87, olle.holmstrand@telia.com

Vice ordförande

Stefan Larsson,Stora Bråtavägen 24, 443 51 Lerum, 0302-134 53, 0727-00 59 64, stefan.larsson.westwaters@gmail.com

Sekreterare

Bo Nilsson (se ovan)

Kassör

Dan Skarpsjö, Ölslanda Gärde 11, 443 60 Stenkullen, 0302-237 50, 0707-15 21 84, danskarp@telia.com

Ledamot

Bertil Svensson, V Sävidsbo, 424 90 Olofstorp, 0709-51 95 79, savidsbo@hotmail.com

Lars-Erik Karlsson, Gräsvägen 6A, 448 36 Floda, 0302-314 59

Kjell Hansson, Tolsjöhultsvägen 29, 443 71 Gråbo, 0302-444 80, 0705-28 19 04, kjellhansson48@hotmail.com

Catharina Pettersson, Mullvadsgränd 12, 448 34 Floda, 0705-97 26 37 catharinap51@gmail.com

Suppleant

Ingrid Ritola, Sävidsbovägen 21, 424 90 Olofstorp, 031-702 56 45, 0736-128526, ingrid.ritola@tele2.se

Kennet Lundin, von Holtens Väg 69, 443 32 Lerum, 0302-172 83, kennet.lundin@vgregion.se

Erika Tyrberg, Södra Annekärrsvägen 16, 443 72 Gråbo, 0302-422 12, 0730-30 12 03, erika@tyrberg.se

Hemsidesansvarig

Lars-Owe Stakeberg, Nolgärdesvägen 5, 443 72 Gråbo, 0302-423 65, 0703 875820, lostakeberg@telia.com

Valberedning

Sven Borei, sammankallande, Bygrindsvägen 7, 44338 Lerum, 0302-13468, 0302-10987, transforlag@heskonsult.com

Maria Åsberg, Lindvägen 29B lgh 1001, 443 31 Lerum, 0702-36 02 42, maria.asberg@telia.com

Revisorer

Sven Lilljebjörn, Lagman Karles väg 8, 443 34 Lerum, 0302-134 51

Sven-Erik Grönkvist, Åtorps Udde 12, 443 31 Lerum, 0302-227 85, gronkvist@telia.com

Revisorssuppleanter

Barbro Andreasson, Ekollonvägen 97, 44350 Lerum; 0760-26 77 27, andreasson.barbro@hotmail.com

Pia Hansen, Lindvägen 29 B, 443 31 Lerum, 070-525 08 33, pia.hansen@lerum.se

Kontaktpersoner Handla Miljövänligt

Maria Åsberg, Lindvägen 29B lgh 1001, 443 31 Lerum, 0702-36 02 42, maria.asberg@telia.com

Samordnare i grupperna

– Medlemsansvarig:            Olov Holmstrand
– Programredaktör:             Dan Skarpsjö
– Programaktiviteter:           Ingrid Ritola
– Utbildning:                         Styrelsen
– Plan:                                   Olov Holmstrand
– Handla miljövänligt:         Catharina Pettersson
– Klimat:                                Dan Skarpsjö
– Stensjön:                            Hans-Arne Olausson
– Landskapsgruppen:          Bertil Svensson
– Botanik:                              Kjell Hansson
– Fåglar:                                Hasse Österman
– Säveån:                              Stefan Larsson
– Amfibieskydd:                   Kennet Lundin
– Fältbiologerna:                  Vakant
– Hemsidan:                          Lars-Owe Stakeberg
– Natursnokarna:                  Erika Tyrberg