Styrelsen

Adresslista för krets 1416 Lerums Naturskyddsförening                                   2023-03-15                        

Bankgiro 252-1102    LNF Swish 123 201 37 87

Kontaktperson i kretsen

Bo Nilsson, Ryd Västergårdsvägen 20, 443 51 Lerum 070-531 46 35
e-mail: nilssobo@gmail.com

Styrelse 2023

Ordförande

Catharina Pettersson, Mullvadsgränd 12, 448 34 Floda, 0705-97 26 37 catharinap51@gmail.com

Vice ordförande

Stefan Larsson, Stora Bråtavägen 24, 443 51 Lerum, 0727-00 59 64

stefan.larsson.westwaters@gmail.com

Sekreterare

Bo Nilsson (se ovan)

Kassör

Lars Hultén, Stamsjövägen 21, 443 39 Lerum, 0702-54 20 60, lars.ar.hulten@telia.com

 

Ledamot

Bertil Svensson, V Sävidsbo, 424 90 Olofstorp, 0709-51 95 79,

savidsbo@hotmail.com

Lars-Erik Karlsson, Gräsvägen 6A, 448 36 Floda, 0709-47 46 78, iritola@yahoo.se

Anette Heijnesson Hultén, Stamsjövägen 21, 443 39 Lerum, 0709-57 70 74, Amhh1965@gmail.com

Håkan Jernehov, Blåbärsåsvägen 72, 448 35 Floda, 0706-77 14 90,  hakanjernehov@gmail.com

Lena Jernehov, Blåbärsåsvägen 72, 448 35 Floda, 0705-60 77 90, lenajernehov@gmail.com

Ingrid Grange, Slätthultsvägen 163, 443 95 Stenkullen, 0761-19 22 86, ingrid.kristina.grange@gmail.com

Mikael Sundström, Slätthultsvägen 163,443 95 Stenkullen, 0705-707177 mikael.sunds@icloud.com

Tommy Aronsson, Betesvägen 2, 443 42 Gråbo, 0705-808818, tommyaronsson71@gmail.com

Pierre Schöneman, von Jakobssons väg 5, 443 32 Lerum, 0730-865063, ps.pierre@live.se

 

Suppleant

Ingrid Ritola, Sävidsbovägen 21, 424 90 Olofstorp, 031-702 56 45, 0709-71 68 65,  iritola@yahoo.se

Erika Tyrberg, Södra Annekärrsvägen 16, 443 72 Gråbo,  0730-30 12 03, erika@tyrberg.se

Kjell Hansson, Tolsjöhultsvägen 29, 443 71 Gråbo, 0706-98 25 39 kjellhansson48@hotmail.com

 

Hemsidesansvarig

Lars-Ove Stakeberg, Nolgärdesvägen 5, 443 72 Gråbo, 0703-87 58 20 lostakeberg@telia.com

Valberedning

Moa Björnerås, Lindvägen 21A, 443 31 Lerum, 0722-04 08 28, moa.bjorneras@gmail.com

Eva Welling.Örtlund, Sävidsbovägen 17, 424 90 Olofstorp, 0761-46 66 84,  eva.welling-ortlund@hotmail.com

Revisorer

Robert Liljeberg, Brännabbenvägen 85, 448 96 Tollered,  0734- 39 49 40, robert.h.liljeberg@gmail.com

Anders Pihlsgård, Odenvägen 10, 448 32 Floda, 0706-03 87 80, anders.pihlsgard@gmail.com,

Revisorssuppleanter

Per-Arne Pelldén, Hallegårdsvägen 149, 443 35 Lerum, 0733-80 23 71, perarne.pellden@gmail.com

Samordnare i grupperna

– Medlemsansvarig:           Bo Nilsson
– Programredaktör:             Håkan Jernehov
– Programaktiviteter:          Anette Helgeson Hultén

– Utbildning:                       Styrelsen

– Plan:                                 Catharina Pettersson/ Lars Hultèn

– Handla miljövänligt:        Catharina Pettersson

– Stensjön:                          Hans-Arne Olausson

– Landskap:                         Bertil Svensson

– Skog:                                Tommy Aronsson

– Botanik:                           Lena Jernehov

– Fåglar:                              Hasse Österman

– Insekter:                           Håkan Jernehov

– Sjöar och vattendrag:       Stefan Larsson

– Amfibieskydd:                 ?

– Fältbiologerna:                Vakant

– Natursnokarna:                Erika Tyrberg

– Hemsidan:                        Lars-Ove Stakeberg

– Facebook:                        Ingrid Grange