Styrelsen

Adresslista för krets 1416 Lerums Naturskyddsförening                                                          2024-01-09                               

Bankgiro 252-1102    LNF Swish 123 201 37 87

Mailadress Lerums Naturskyddsförening: lerum@naturskyddsforeningen.se
(Administreras av Ordförande)

Kontaktperson i kretsen

Bo Nilsson, Ryd Västergårdsvägen 20, 443 51 Lerum 070-531 46 35

Styrelse 2023

Ordförande

Catharina Pettersson, Mullvadsgränd 12, 448 34 Floda, 0705-97 26 37, lerum@naturskyddsforeningen.se

Vice ordförande

Stefan Larsson, Stora Bråtavägen 24, 443 51 Lerum, 0727-00 59 64

Sekreterare

Bo Nilsson (se ovan)

Kassör

Lars Hultén, Stamsjövägen 21, 443 39 Lerum, 0702-54 20 60

 

Ledamot

Bertil Svensson, V Sävidsbo, 424 90 Olofstorp, 0709-51 95 79,

Lars-Erik Karlsson, Gräsvägen 6A, 448 36 Floda, 0722-28 53 21

Anette Heijnesson Hultén, Stamsjövägen 21, 443 39 Lerum, 0709-57 70 74

Håkan Jernehov, Blåbärsåsvägen 72, 448 35 Floda, 0706-77 14 90

Lena Jernehov, Blåbärsåsvägen 72, 448 35 Floda, 0705-60 77 90

Ingrid Grange, Slätthultsvägen 163, 443 95 Stenkullen, 0761-19 22 86

Mikael Sundström, Slätthultsvägen 163,443 95 Stenkullen, 0705-707177

Tommy Aronsson, Betesvägen 2, 443 42 Gråbo, 0705-808818

Pierre Schöneman, von Jakobssons väg 5, 443 32 Lerum

 

Suppleant

Erika Tyrberg, Södra Annekärrsvägen 16, 443 72 Gråbo,  0730-30 12 03

Kjell Hansson, Tolsjöhultsvägen 29, 443 71 Gråbo, 0706-98 25 39

 

Hemsidesansvarig

Lars-Ove Stakeberg, Nolgärdesvägen 5, 443 72 Gråbo, 0703-87 58 20

Valberedning

Moa Björnerås, Lindvägen 21A, 443 31 Lerum, 0722-04 08 28

Eva Welling.Örtlund, Sävidsbovägen 17, 424 90 Olofstorp, 0761-46 66 84

Revisorer

Robert Liljeberg, Brännabbenvägen 85, 448 96 Tollered,  0734- 39 49 40

Anders Pihlsgård, Odenvägen 10, 448 32 Floda, 0706-03 87 80

Revisorssuppleanter

Per-Arne Pelldén, Hallegårdsvägen 149, 443 35 Lerum, 0733-80 23 71

Samordnare i grupperna

– Medlemsansvarig:           Bo Nilsson
– Programredaktör:             Håkan Jernehov
– Programaktiviteter:          Anette Helgeson Hultén

– Utbildning:                       Styrelsen

– Plan:                                 Catharina Pettersson/ Lars Hultèn

– Handla miljövänligt:        Catharina Pettersson

– Stensjön:                          Hans-Arne Olausson

– Landskap:                         Bertil Svensson

– Skog:                                Tommy Aronsson

– Botanik:                           Lena Jernehov

– Fåglar:                              Hasse Österman

– Insekter:                           Håkan Jernehov

– Sjöar och vattendrag:       Stefan Larsson

– Amfibieskydd:                 ?

– Fältbiologerna:                Vakant

– Natursnokarna:                Erika Tyrberg

– Hemsidan:                        Lars-Ove Stakeberg

– Facebook:                        Ingrid Grange