Styrelsen

Adresslista krets 1416 Lerums Naturskyddsförening                                            2021-12-16

Bankgiro 252-1102 

Kontaktperson i kretsen
Bo Nilsson, Ryd Västergårdsvägen 20, 443 51 Lerum 070-531 46 35 e-mail: nilssobo@gmail.com 

Styrelse 2021
T.f. Ordförande
Stefan Larsson, Stora Bråtavägen 24, 443 51 Lerum, 0727-00 59 64stefan.larsson.westwaters@gmail.com 

Sekreterare
Bo Nilsson (se ovan) 

Kassör
Dan Skarpsjö, Ölslanda Gärde 11, 443 60 Stenkullen, 0707-15 21 84, danskarp@telia.com 

Ledamot
Bertil Svensson, V Sävidsbo, 424 90 Olofstorp, 0709-51 95 79, savidsbo@hotmail.com
Lars-Erik Karlsson, Gräsvägen 6A, 448 36 Floda, 0709-47 46 78, iritola@yahoo.se
Catharina Pettersson, Mullvadsgränd 12, 448 34 Floda, 0705-97 26 37 catharinap51@gmail.com
Pia Hansen, Lindvägen 29 B, 443 31 Lerum, 070-225 08 33, pia.hansen6608@gmail.com
Karin Lindblad Johansson, Kring Alles väg 10B, 443 34 Lerum, 0730-57 63 74, karin.lindblad72@gmail.com
Anette Heijnesson Hultén, Stamsjövägen 21, 443 39 Lerum, 0709-57 70 74, Amhh1965@gmail.com
Lars Hultén, Stamsjövägen 21, 443 39 Lerum, 0702-54 20 60, lars.ar.hulten@telia.com
Håkan Jernehov, Blåbärsåsvägen 72, 448 35 Floda, 0706-77 14 90, hakanjernehov@gmail.com 

Suppleant
Ingrid Ritola, Sävidsbovägen 21, 424 90 Olofstorp, 031-702 56 45, 0709-71 68 65, iritola@yahoo.se
Kennet Lundin, von Holtens Väg 69, 443 32 Lerum, 0302-172 83 kennet.lundin@vgregion.se
Erika Tyrberg, Södra Annekärrsvägen 16, 443 72 Gråbo, 0302-422 12, 0730-30 12 03, erika@tyrberg.se
Kjell Hansson, Tolsjöhultsvägen 29, 443 71 Gråbo, 0706-98 25 39 kjellhansson48@hotmail.com
Tommy Aronsson, Betesvägen 2, 443 42 Gråbo, 0302-23 61 89, 0705-808818, tommyaronsson71@gmail.com
Ingrid Grange, Slätthultsvägen 163, 443 95 Stenkullen, ingrid.kristina.grange@gmail.com
Lena Jernehov, Blåbärsåsvägen 72, 448 35 Floda, 0705-60 77 90, lenajernehov@gmail.com 

Hemsidesansvarig
Lars-Ove Stakeberg, Nolgärdesvägen 5, 443 72 Gråbo, 0703-87 58 20, lostakeberg@telia.com 

Valberedning
Ulf Björnerås, Gröna Vägen 12, 448 32 Floda, 0725-67 07 32, ulf.bjorneras@gmail.com
Moa Björnerås, Gamla Kronvägen 17G lgh 1202, 433 33 Partille, 0722-04 08 28, moa.bjorneras@gmail.com
Robert Liljeberg, Brännabbenvägen 85, 448 96 Tollered, 0734- 39 49 40, robert.h.liljeberg@gmail.com 

Revisorer
Robert Liljeberg, Brännabbenvägen 85, 448 96 Tollered, 0734- 39 49 40, robert.h.liljeberg@gmail.com
Sven-Erik Grönkvist, Åtorps Udde 12, 443 31 Lerum, 0736-80 05 39, gronkvist@telia.com 

Revisorssuppleanter
Barbro Andreasson, Ekollonvägen 97, 44350 Lerum; 0760-26 77 27, andreasson.barbro@hotmail.com
Per-Arne Pelldén, Hallegårdsvägen 149, 443 35 Lerum, 0733-80 23 71, perarne.pellden@gmail.com 

Kontaktpersoner Handla Miljövänligt
Catharina Pettersson, Mullvadsgränd 12, 448 34 Floda, 0705-97 26 37 catharinap51@gmail.com 

Samordnare i grupperna
– Medlemsansvarig: Stefan Larsson
– Programredaktör: Dan Skarpsjö – Programaktiviteter: Ingrid Ritola
– Utbildning: Styrelsen
– Plan: Catharina Pettersson
– Handla miljövänligt: Catharina Pettersson
– Klimat: Lars Hultén
– Stensjön: Hans-Arne Olausson
– Landskapsgruppen: Bertil Svensson
– Botanik: Kjell Hansson
– Fåglar: Hasse Österman
– Säveån: Stefan Larsson
– Amfibieskydd: Kennet Lundin
– Fältbiologerna: Vakant
– Hemsidan: Lars-Ove Stakeberg
– Natursnokarna: Erika Tyrberg
– Facebook: Catharina Pettersson