Styrelsen

Adresslista  krets 1416 Lerums Naturskyddsförening    2022-05-10

Bankgiro 252-1102 

Kontaktperson i kretsen

Bo Nilsson, Ryd Västergårdsvägen 20, 443 51 Lerum 070-531 46 35
e-mail: nilssobo@gmail.com

Styrelsen 2022

Ordförande

Catharina Pettersson, Mullvadsgränd 12, 448 34 Floda, 0705-97 26 37 catharinap51@gmail.com

Vice ordförande

Stefan Larsson, Stora Bråtavägen 24, 443 51 Lerum, 0727-00 59 64 stefan.larsson.westwaters@gmail.com

Sekreterare

Bo Nilsson (se ovan)

Kassör

Lars Hultén, Stamsjövägen 21, 443 39 Lerum, 0702-54 20 60, lars.ar.hulten@telia.com

Ledamöter

Bertil Svensson, V Sävidsbo, 424 90 Olofstorp, 0709-51 95 79,savidsbo@hotmail.com

Lars-Erik Karlsson, Gräsvägen 6A, 448 36 Floda, 0709-47 46 78, iritola@yahoo.se

Anette Heijnesson Hultén, Stamsjövägen 21, 443 39 Lerum, 0709-57 70 74, Amhh1965@gmail.com

Håkan Jernehov, Blåbärsåsvägen 72, 448 35 Floda, 0706-77 14 90, hakanjernehov@gmail.com

Lena Jernehov, Blåbärsåsvägen 72, 448 35 Floda, 0705-60 77 90, lenajernehov@gmail.com

Ingrid Grange, Slätthultsvägen 163, 443 95 Stenkullen, 0761-19 22 86, ingrid.kristina.grange@gmail.com

Mikael Sundström, Slätthultsvägen 163,443 95 Stenkullen, 0705-707177 mikael.sunds@icloud.com

Suppleanter

Ingrid Ritola, Sävidsbovägen 21, 424 90 Olofstorp, 031-702 56 45, 0709-71 68 65,  iritola@yahoo.se

Erika Tyrberg, Södra Annekärrsvägen 16, 443 72 Gråbo, 0302-422 12, 0730-30 12 03, erika@tyrberg.se

Kjell Hansson, Tolsjöhultsvägen 29, 443 71 Gråbo, 0706-98 25 39 kjellhansson48@hotmail.com

Tommy Aronsson, Betesvägen 2, 443 42 Gråbo, 0705-808818, tommyaronsson71@gmail.com

Pia Hansen, Lindvägen 29 B, 443 31 Lerum, 070-225 08 33, pia.hansen6608@gmail.com

Hemsidesansvarig

Lars-Ove Stakeberg, Nolgärdesvägen 5, 443 72 Gråbo, 0703-87 58 20, lostakeberg@telia.com

Valberedning

Ulf Björnerås, Gröna Vägen 12, 448 32 Floda, 0725-67 07 32, ulf.bjorneras@gmail.com

Moa Björnerås, Lindvägen 21A, 443 31 Lerum, 0722-04 08 28, moa.bjorneras@gmail.com

Robert Liljeberg, Brännabbenvägen 85, 448 96 Tollered, 0734- 39 49 40, robert.h.liljeberg@gmail.com

Revisorer

Robert Liljeberg, Brännabbenvägen 85, 448 96 Tollered, 0734- 39 49 40, robert.h.liljeberg@gmail.com

Sven-Erik Grönkvist, Åtorps Udde 12, 443 31 Lerum, 0736-80 05 39, gronkvist@telia.com

Revisorssuppleanter

Per-Arne Pelldén, Hallegårdsvägen 149, 443 35 Lerum, 0733-80 23 71, perarne.pellden@gmail.com

Anders Pihlsgård, Odenvägen 10, 448 32 Floda, 0706-03 87 80, anders.pihlsgard@gmail.com,

Kontaktpersoner i arbetsgrupper/intresseområden

– Medlemsansvarig:           Bo Nilsson
– Hemsidan:                        Lars-Ove Stakeberg
– Facebook:                        Ingrid Grange
– Programredaktör:             Håkan Jernehov
– Programaktiviteter:          Anette Helgeson Hultén
– Utbildning:                       Styrelsen
– Plan:                                 Catharina Pettersson/ Lars Hultèn
– Handla miljövänligt:        Catharina Pettersson
– Klimat:                             Lars Hultén
– Stensjön:                          Hans-Arne Olausson
– Landskap:                         Bertil Svensson
– Skog:                                Anette Heijnesson Hultèn
– Botanik:                           Kjell Hansson/ Lena Jernehov
– Fåglar:                              Hasse Österman
– Sjöar och vattendrag:     Stefan Larsson
– Amfibieskydd:                 Vakant
– Natursnokarna:                Erika Tyrberg