Styrelsen

Adresslista för krets 1416 Lerums Naturskyddsförening                                   2024-03-15                        

Bankgiro 252-1102 

Kontaktperson i kretsen
Bo Nilsson, Ryd Västergårdsvägen 20, 443 51 Lerum 070-531 46 35

Styrelse 2024

Ordförande
Catharina Pettersson, Mullvadsgränd 12, 448 34 Floda, 0705-97 26 37
Vice ordförande
Stefan Larsson, Stora Bråtavägen 24, 443 51 Lerum, 0727-00 59 64

Sekreterare
Bo Nilsson (se ovan)

Kassör
Lars Hultén, Stamsjövägen 21, 443 39 Lerum, 0702-54 20 60

Ledamot

Bertil Svensson, V Sävidsbo, 424 90 Olofstorp, 0709-51 95 79

Lars-Erik Karlsson, Gräsvägen 6A, 448 36 Floda, 0722-28 53 21

Anette Heijnesson Hultén, Stamsjövägen 21, 443 39 Lerum, 0709-57 70 74

Håkan Jernehov, Blåbärsåsvägen 72, 448 35 Floda, 0706-77 14 90

Lena Jernehov, Blåbärsåsvägen 72, 448 35 Floda, 0705-60 77 90

Ingrid Grange, Slätthultsvägen 163, 443 95 Stenkullen, 0761-19 22 86

Mikael Sundström, Slätthultsvägen 163,443 95 Stenkullen, 0705-707177

Tommy Aronsson, Betesvägen 2, 443 42 Gråbo, 0705-808818

Suppleant

Erika Tyrberg, Södra Annekärrsvägen 16, 443 72 Gråbo,  0730-30 12 03

Kjell Hansson, Tolsjöhultsvägen 29, 443 71 Gråbo, 0706-98 25 39

Valberedning

Moa Björnerås, Lindvägen 21A, 443 31 Lerum, 0722-04 08 28

Eva Welling.Örtlund, Sävidsbovägen 17, 424 90 Olofstorp, 0761-46 66 84

Per Håkansson, 0705-8959522, Cederflyktsvägen 22, 443 31 Lerum

Revisorer

Robert Liljeberg, Brännabbenvägen 85, 448 96 Tollered,  0734- 39 49 40

Anders Pihlsgård, Odenvägen 10, 448 32 Floda, 0706-03 87 80

Revisorssuppleanter

Per-Arne Pelldén, Hallegårdsvägen 149, 443 35 Lerum, 0733-80 23 71

Samordnare i grupperna

– Kommunikatör:               Anette Heijnesson Hultèn
– Medlemsansvarig:           Bo Nilsson
– Programredaktör:             Håkan Jernehov
– Programaktiviteter:          Anette Helgeson Hultén
– Utbildning:                       Styrelsen
– Plan:                                 Catharina Pettersson/ Lars Hultèn
– Handla miljövänligt:        Catharina Pettersson
– Stensjön:                          Hans-Arne Olausson
– Landskap:                         Bertil Svensson
– Skog:                                Tommy Aronsson
– Botanik:                           Lena Jernehov
– Fåglar:                              Hasse Österman
– Insekter:                           Håkan Jernehov
– Sjöar och vattendrag:       Stefan Larsson
– Fladdermöss och amfibier: Tommy Aronsson
– Fältbiologerna:                Vakant
– Natursnokarna:                Erika Tyrberg
– Hemsidan:                        Lars-Ove Stakeberg
– Facebook:                        Ingrid Grange