Styrelsen

Adresslista  krets 1416 Lerums Naturskyddsförening 2017                 2017-03-21

Medlemsantal sep 2017: 1 697

Bankgiro 252-1102

Kontaktperson i kretsen

Bo Nilsson, Ryd Västergårdsvägen 20, 443 51 Lerum. 0302-146 35, 070-531 46 35
e-mail: nilssobo@gmail.com 

Styrelse 2017

Ordförande

Olov Holmstrand, Torphagebacken 11, 443 38 Lerum, 0302-105 87

olle.holmstrand@telia.com

Vice ordförande

Stefan Larsson,Stora Bråtavägen 24, 443 51 Lerum, 0302-134 53, 0727-00 59 64

stefan.larsson.westwaters@gmail.com

Sekreterare

Bo Nilsson (se ovan)

Kassör

Dan Skarpsjö, Ölslanda Gärde 11, 443 60 Stenkullen, 0302-237 50, 0707-15 21 84

danskarp@telia.com

Ledamot

Bertil Svensson, V Sävidsbo, 424 90 Olofstorp, 0709-51 95 79,

savidsbo@hotmail.com

Lars-Erik Karlsson, Gräsvägen 6A, 448 36 Floda, 0302-314 59

Kjell Hansson, Tolsjöhultsvägen 29, 443 71 Gråbo, 0302-444 80, 0705-28 19 04

kjellhansson48@hotmail.com

Suppleant

Ingrid Ritola, Sävidsbovägen 21, 424 90 Olofstorp, 031-702 56 45, 0736-128526, ingrid.ritola@tele2.se; ingrid.ritola@swipnet.se; iritola@yahoo.se

Kennet Lundin, von Holtens Väg 69, 443 32 Lerum, 0302-172 83

kennet.lundin@vgregion.se

Erika Tyrberg, Södra Annekärrsvägen 16, 443 72 Gråbo, 0302-422 12, 0730-30 12 03, erika@tyrberg.se

Hemsidesansvarig

Lars-Owe Stakeberg, Nolgärdesvägen 5, 443 72 Gråbo, 0302-423 65, 0703 875820 lostakeberg@telia.com

Valberedning

Sven Borei, sammankallande, Bygrindsvägen 7, 44338 Lerum, 0302-13468, 0302-10987, transforlag@heskonsult.com

Maria Åsberg, Lindvägen 29B lgh 1001, 443 31 Lerum, 0702-36 02 42, maria.asberg@telia.com

Revisorer

Sven Lilljebjörn, Lagman Karles väg 8, 443 34 Lerum, 0302-134 51

Sven-Erik Grönkvist, Åtorps Udde 12, 443 31 Lerum, 0302-227 85, gronkvist@telia.com

Revisorssuppleanter

Barbro Andreasson, Ekollonvägen 97, 44350 Lerum; 0302-12777, 0760-26 77 27

andreasson.barbro@hotmail.com

Pia Hansen, Lindvägen 29 B, 443 31 Lerum, 0302-18559, 070-525 08 33, pia.hansen@lerum.se

Kontaktpersoner Handla Miljövänligt

Niclas Söderholm, Vänskapen 3F, 443 34 Lerum, 0734-32 66 77, 0768-61 09 42  soderholm.niclas@gmail.com

Maria Åsberg, Lindvägen 29B lgh 1001, 443 31 Lerum, 0702-36 02 42, maria.asberg@telia.com

Samordnare i grupperna

– Medlemsansvarig:            Olov Holmstrand
– Programredaktör:             Dan Skarpsjö
– Programaktiviteter:           Ingrid Ritola
– Utbildning:                          Styrelsen

– Plan:                                 Olov Holmstrand

– Livsstil:                            Dan Skarpsjö

– Klimat:                             Dan Skarpsjö

– Stensjön:                          Hans-Arne Olausson

– Landskapsgruppen:          Bertil Svensson

– Botanik:                            Kjell Hansson

– Fåglar:                              Hasse Österman

– Säveån:                             Stefan Larsson

– Amfibieskydd:                 Kennet Lundin

– Fältbiologerna:                 Vakant

– Hemsidan:                        Lars-Owe Stakeberg

– Natursnokarna:                 Erika Tyrberg