Handla miljövänligt

_______________________________________________________________________________

EKOEFFEKTEN

Byt en eller flera matvaror till ekologiskt för att se hur mycket naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel du stoppar på ett år. Och testa gärna vad som händer när fler byter till eko.

Läs mer: Ekoeffekten

______________________________________________________________________________

Fortsätt att välja ekologiskt!

Om du väljer att köpa ekologisk mat bidrar du till att stärka den svenska landsbygden samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas och övergödning av våra vatten motverkas. Ett ekologiskt kretsloppsbaserat jordbruk baseras på lokala resurser. På ekologiska gårdar lever cirka 30 procent fler arter än på konventionella gårdar. Det beror framför allt på att inga konstgjorda kemiska bekämpningsmedel används, att växtföljderna varierar och att djuren är ute mer på bete.

Hur är då utbudet av ekologiska varor i Lerum? LNF gjorde två butiksundersökningar i Lerum, Floda och Gråbo under 2022. Vi besökte sju butiker i april och september, samma butiker båda gångerna. Vi konstaterade att ekologiska matvaror finns i alla butiker, men att utbudet varierar. Störst antal produkter har Ica-butikerna med Ica Kvantum i topp, följt av Ica Supermarket i Floda och Ica Servett i Lerum. Därefter följde, i fallande ordning, Hemköp, COOP, Lidl och Bonum.

Mat har blivit dyrare att köpa under 2022. Samtidigt har skillnaden i pris på ekologiska varor och sådana som inte är ekologiska minskat; för en del produkter är de ekologiska billigare. En förklaring är att ekobönder är mer självförsörjande, de har inte påverkats av kostnadsökningar på importerade gödningsämnen och foder. Som konsument har du möjlighet att välja vad du köper, att prioritera mellan olika varor. Du kan välja produkter som bidrar till en snabbare omställning till ett hållbart jordbruk. Och inte minst, för en ökad biologisk mångfald behöver vi stötta våra ekobönder så gott vi kan – även i svåra tider.

Februari 2023

Catharina Pettersson
______________________________________________________________________________

Så skadligt är det att odla med torv!

Nästan all planteringsjord som går att köpa i butiker innehålller stora mängder torv som tagit tusentals år att bilda .
När torven bryts släpps stora mängder växthusgaser ut. Men det finns sätt att odla utan torv.
Läs mer: Odla utan torv 
_______________________________________________________________________________

Hur kan jag spara el?

Det finns både långsiktiga och kortsiktiga tips för att spara el, och på så sätt sänka sin elräkning. Här kommer Naturskyddsföreningens 10 tips för att spara el.
Läs mer: Spara El

Hur kan jag fixa grejer?

Läs mer: http://www.fixagrejen.nu
______________________________________________________________________________

Tänk efter innan du handlar nytt!

Utsläppen från vår konsumtion har länge varit ohållbart höga. Under pågående coronapandemi har dock konsumtionen minskat. Kanske har detta gett oss en tankeställare – vi klarar oss bra med det vi redan har, vi behöver inte köpa så mycket nytt. Vi kan tänka om. För framtidens skull behöver vi konsumera mindre, smartare och mer hållbart!

Naturskyddsföreningen har jobbat länge för smartare användning av resurser, delningsekonomi och en omställning som alla får plats i. Vi jobbar för klädbytar- och prylbytardagar, att ägodela och att fixa grejer istället för att slänga, samt att ta till vara på det vi har. Och det kommer vi fortsätta att göra – varje dag året runt.

______________________________________________________________________________

I nedanstående tabell hittar du företag i Lerum som kan hjälpa dig att vårda dina saker.

______________________________________________________________________________

Hjälp oss att hitta hantverkare och reparatörer i Lerums kommun!

Kampanjen Fixa grejen pågår i tre år med start 2018. En del av detta är att vi ska ta vara på och sköta våra ägodelar så att de håller länge. Mycket kan man göra själv men ibland behöver man professionell hjälp.

Vilka hantverkare, reparatörer och andra yrkesverksamma som fixar och underhåller prylar finns i Lerums kommun?  Vi tänker göra en lista över dessa, kontakta dem och så småningom publicera på LNF:s hemsida. Vi behöver din hjälp för att hitta dem. Därför vill vi att du tänker efter vilka du känner till och mejlar deras namn, adress och gärna kontaktuppgifter till catharinap51@gmail.com.

______________________________________________________________________________

Dina kläder har stor miljöpåverkan – hållbar textilkonsumtion viktig

Den ideella föreningen EcoFashion beskriver på ett pedagogiskt sätt textiliers miljöpåverkan.  EcoFashions ledord är Reduce, Reuse, Recycle, det vill säga köp bara det du kommer att använda, återanvänd och återvinn. Se mer information om föreningen på www.ecofashion.nu.

Textilkonsumtionen i Sverige 13 kg per person och år samtidigt som textilavfallet är knappt 8 kg. Textilindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Miljöpåverkan är stor i alla delar av kedjan, från produktion av fiber och varor till tvätt och skötsel i användningsledet. Detta framgår av Naturvårdsverkets rapport ”Förslag om hantering av textilier – Redovisning av ett regeringsuppdrag” 2016. Rapporten syftar till att ge förslag på åtgärder för en mer hållbar hantering av textilier och textilavfall.

Vanliga frågor om kläder och textil tas upp på https://www.naturskyddsforeningen.se/faq_textil. Där kan du bli motiverad till att handla miljövänligt när det gäller dina kläder, både vid dina inköp och vid din användning.

/Catharina Pettersson