Handla miljövänligt

________________________________________________________________________________

Tänk efter innan du handlar nytt!

Utsläppen från vår konsumtion har länge varit ohållbart höga. Under pågående coronapandemi har dock konsumtionen minskat. Kanske har detta gett oss en tankeställare – vi klarar oss bra med det vi redan har, vi behöver inte köpa så mycket nytt. Vi kan tänka om. För framtidens skull behöver vi konsumera mindre, smartare och mer hållbart!

Naturskyddsföreningen har jobbat länge för smartare användning av resurser, delningsekonomi och en omställning som alla får plats i. Vi jobbar för klädbytar- och prylbytardagar, att ägodela och att fixa grejer istället för att slänga, samt att ta till vara på det vi har. Och det kommer vi fortsätta att göra – varje dag året runt.

________________________________________________________________________________

I nedanstående tabell hittar du företag i Lerum som kan hjälpa dig att vårda dina saker.

_______________________________________________________________________________

Hjälp oss att hitta hantverkare och reparatörer i Lerums kommun!

Kampanjen Fixa grejen pågår i tre år med start 2018. En del av detta är att vi ska ta vara på och sköta våra ägodelar så att de håller länge. Mycket kan man göra själv men ibland behöver man professionell hjälp.

Vilka hantverkare, reparatörer och andra yrkesverksamma som fixar och underhåller prylar finns i Lerums kommun?  Vi tänker göra en lista över dessa, kontakta dem och så småningom publicera på LNF:s hemsida. Vi behöver din hjälp för att hitta dem. Därför vill vi att du tänker efter vilka du känner till och mejlar deras namn, adress och gärna kontaktuppgifter till catharinap51@gmail.com.

_______________________________________________________________________________

Dina kläder har stor miljöpåverkan – hållbar textilkonsumtion viktig

Den ideella föreningen EcoFashion beskriver på ett pedagogiskt sätt textiliers miljöpåverkan.  EcoFashions ledord är Reduce, Reuse, Recycle, det vill säga köp bara det du kommer att använda, återanvänd och återvinn. Se mer information om föreningen på www.ecofashion.nu.

Textilkonsumtionen i Sverige 13 kg per person och år samtidigt som textilavfallet är knappt 8 kg. Textilindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Miljöpåverkan är stor i alla delar av kedjan, från produktion av fiber och varor till tvätt och skötsel i användningsledet. Detta framgår av Naturvårdsverkets rapport ”Förslag om hantering av textilier – Redovisning av ett regeringsuppdrag” 2016. Rapporten syftar till att ge förslag på åtgärder för en mer hållbar hantering av textilier och textilavfall.

Vanliga frågor om kläder och textil tas upp på https://www.naturskyddsforeningen.se/faq_textil. Där kan du bli motiverad till att handla miljövänligt när det gäller dina kläder, både vid dina inköp och vid din användning.

/Catharina Pettersson