Handla miljövänligt

______________________________________________________________________________

VÄLJ EKOLOGISKT!

Naturskyddsföreningen har varit en viktig drivkraft bakom den ökade försäljningen av ekologiska livsmedel som pågått i Sverige sedan 2004. Men nu backar ekoförsäljningen i Sverige för första gången på 20 år.

Naturskyddsföreningens samlade bedömning utifrån den senaste vetenskapen är att valet av ekologisk mat fortsatt är det mest hållbara valet om man vill hantera så många miljöfrågor som möjligt samtidigt.

Väljer du ekologisk mat bidrar du till att stärka den svenska landsbygden samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas och övergödning av våra vatten motverkas. Ett ekologiskt kretsloppsbaserat jordbruk baseras på lokala resurser och drivs utan kemiska bekämpningsmedel och importerad konstgödsel.

Tema för årets Miljövänliga vecka (1 – 9 okt.) eller Green Action Week, som infaller vecka 40, är ekologisk mat och ekologiskt jordbruk. För att få en uppfattning om möjligheterna att köpa ekologisk mat i Lerums kommun besökte vi i maj 2022 sju butiker för att se hur många ekologiska produkter som dessa hade. De produkter vi undersökte var valda för att på ett bra sätt skilja ut butiker som har ett bredare sortiment. Produkter, som det är vanligt att alla butiker har, var därför inte med i undersökningen. Vi besökte butiker i Lerum, Floda och Gråbo.

Antalet ekologiska produkter i butikerna hänger delvis samman med storleken på butiken. Ju större butiksyta, desto fler ekologiska produkter. ICA Servett hade överlägset flest produkter följt av ICA Kvantum och ICA Supermarket Floda. Därefter följer Hemköp, Bonum, Coop och Lidl. Det finns alltså ekologiska varor i alla de butiker vi undersökt. Ett sätt att få utbudet att öka, är att vi frågar efter fler produkter. För att ekoförsäljningen åter ska öka, behöver vi bli fler som handlar ekologiskt. Det är viktigt att bönderna får avsättning för sina produkter som är producerade på ett hållbart sätt. När matpriserna stiger måste vi kanske prioritera på ett annat sätt. Man kan avstå från vissa ”onyttigheter”för att istället få plats för mer ekomat i matkassen, allt med syftet att långsiktigt ställa om till ett hållbart matsystem där vi i större utsträckning förlitar oss på lokala resurser.

Catharina Pettersson

______________________________________________________________________________

Tänk efter innan du handlar nytt!

Utsläppen från vår konsumtion har länge varit ohållbart höga. Under pågående coronapandemi har dock konsumtionen minskat. Kanske har detta gett oss en tankeställare – vi klarar oss bra med det vi redan har, vi behöver inte köpa så mycket nytt. Vi kan tänka om. För framtidens skull behöver vi konsumera mindre, smartare och mer hållbart!

Naturskyddsföreningen har jobbat länge för smartare användning av resurser, delningsekonomi och en omställning som alla får plats i. Vi jobbar för klädbytar- och prylbytardagar, att ägodela och att fixa grejer istället för att slänga, samt att ta till vara på det vi har. Och det kommer vi fortsätta att göra – varje dag året runt.

______________________________________________________________________________

I nedanstående tabell hittar du företag i Lerum som kan hjälpa dig att vårda dina saker.

______________________________________________________________________________

Hjälp oss att hitta hantverkare och reparatörer i Lerums kommun!

Kampanjen Fixa grejen pågår i tre år med start 2018. En del av detta är att vi ska ta vara på och sköta våra ägodelar så att de håller länge. Mycket kan man göra själv men ibland behöver man professionell hjälp.

Vilka hantverkare, reparatörer och andra yrkesverksamma som fixar och underhåller prylar finns i Lerums kommun?  Vi tänker göra en lista över dessa, kontakta dem och så småningom publicera på LNF:s hemsida. Vi behöver din hjälp för att hitta dem. Därför vill vi att du tänker efter vilka du känner till och mejlar deras namn, adress och gärna kontaktuppgifter till catharinap51@gmail.com.

______________________________________________________________________________

Dina kläder har stor miljöpåverkan – hållbar textilkonsumtion viktig

Den ideella föreningen EcoFashion beskriver på ett pedagogiskt sätt textiliers miljöpåverkan.  EcoFashions ledord är Reduce, Reuse, Recycle, det vill säga köp bara det du kommer att använda, återanvänd och återvinn. Se mer information om föreningen på www.ecofashion.nu.

Textilkonsumtionen i Sverige 13 kg per person och år samtidigt som textilavfallet är knappt 8 kg. Textilindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Miljöpåverkan är stor i alla delar av kedjan, från produktion av fiber och varor till tvätt och skötsel i användningsledet. Detta framgår av Naturvårdsverkets rapport ”Förslag om hantering av textilier – Redovisning av ett regeringsuppdrag” 2016. Rapporten syftar till att ge förslag på åtgärder för en mer hållbar hantering av textilier och textilavfall.

Vanliga frågor om kläder och textil tas upp på https://www.naturskyddsforeningen.se/faq_textil. Där kan du bli motiverad till att handla miljövänligt när det gäller dina kläder, både vid dina inköp och vid din användning.

/Catharina Pettersson