Sjöfågelinventering i Säveån

Lördagen den 12 januari 2019 genomfördes den 51:a Sjöfågelinventeringen. Morgondimma, mulet väder och svag vind plus 1-3 grader. Något lägre vattenflöde i Säveån. Sjöarnas vikar var delvis islagda. 

Tabellen nedan avser rapporterade fåglar längs den del av Säveån som går genom Lerums kommun med början i Lillelången i Norsesund och till åns utlopp i sjön Aspen.

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Gräsand 1 285 792 1 228 666 292 983 767 779 935 1 013
Bergand 1
Vigg 59 58 76 40 59 9 54 76 133 189
Knipa 56 69 73 27 53 22 62 68 85 88
Storskrake 23 28 33 12 10 32 16 23 28 27
Salskrake 1
Knölsvan 4 6 2 3 4 2 3 0 6 4
Sångsvan 2 4 24 0 4 8 0 6 4
Kanadagås 1 11 55 39 2 12 57 31 32 19
Grågås 2 1
Sothöna 38 9 10 29 5 2 5 1 0 7
Skäggdopping 15 22 16 0 14 8 1 29 0 1
Smådopping 3 3 0 0 1 1 3 0 2 2
Storskarv 16 18 13 18 10
Häger 8 1 3 1 4
Rörhöna 1
Strömstare 10 13 16 7 9 12 6 11 30 24
Kungsfiskare 2 2 3

Förutom ovanstående områden så inventeras även Antens utlopp i Mjörn, hela Mjörn, Nolhagaparken och Lillån.

Arter 2019
Gräsand 902
Kricka 1
Bläsand 2
Vigg 221
Knipa 26
Storskrake 21
Salskrake 2
Knölsvan 4
Sångsvan 15
Kanadagås 452
Grågås 16
Vitkindad gås 49
Stripgås 1
Sothöna 3
Skäggdopping 81
Storskarv 20
Häger 2
Antal obs 1 818