Sjöfågelinventering i Säveån

En del av den trogna skaran som genomförde den 56:e Sjöfågelräkningen den 14 jan 2024.

____________________________________________________________________________________________________

Sjöfågelräkningen 2024

LNF:s Fågelgrupp deltog i år för 56:e året i följd i den internationella midvinterinventeringen av sjöfågel. En inventering som organiseras av Wetlands International och som täcker hela Europa. Inventeringen ingår även i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning och utgör ett värdefullt hjälpmedel för att följa förändringar i de svenska fågelbestånden.

Vårt inventeringsområde innefattar sträckan: Antens utlopp i Mjörn-Gärdsken-Lillån-Nolhaga-Säveån-Mjörn-Lillången-Sävelången-Säveån-Aspen.

Årets inventering samlade 19 deltagare. I januari 2024 var samtliga sjöar frusna och öppet vatten fanns i stort sett bara längs Säveån och vid in- och utlopp till ån.

Stort tack till alla räknare!

Hasse Österman


Sjöfågelinventering Säveån 2024