Sjöfågelinventering i Säveån

Sjöfågelräkningen 2022

LNF:s Fågelgrupp deltog i år för 54:e året i följd i den internationella midvinterinventeringen av sjöfågel. En inventering som organiseras av Wetlands International och som täcker hela Europa. Inventeringen ingår även i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning och utgör ett värdefullt hjälpmedel för att följa förändringar i de svenska fågelbestånden.

Vårt inventeringsområde innefattar sträckan: Antens utlopp i Mjörn-Gärdsken-Lillån-Nolhaga-Säveån-Mjörn-Lillången-Sävelången-Säveån-Aspen.

Årets inventering samlade 25 deltagare. Glädjande var att vi lyckades tidigarelägga räkningen en dag med kort varsel, då väderförutsättningarna inför söndagen såg mycket oroväckande ut. Ett lyckat drag skulle det visa sig, då lördagen bjöd på vackert väder och svaga vindar.

Stort tack till alla räknare!

Hasse Österman


Här nedan kan du se Hasses sammanställningar av Sjöfågelräkningen 2022:
– Den första filen visar inventeringen inom Lerums kommun.
– Den andra filen visar sammanställningen inom Alingsås kommun.
– Den tredje filen visar jämförelsetal för sjöfågelräkningen inom Lerums kommun under 10 år.

Sjöfågelräkning 2022 (1)

Sjöfågelräkningen 2022 (2)

Sjöfågelinventering Säveån 2022