Sjöfågelinventering i Säveån

Den 50:e Sjöfågelinventeringen 2018 genomfördes söndagen den 14 januari  Vädret var mulet och ingen snö på marken. Det var högt vatten i sjöar och åar. Vikarna var delvis islagda. Det var hög vattenföring i Säveån.

2017, 2015, 2014 och 2012 hade sjöarna nästan ingen is. 2013 var grunda vikar igenfrusna. 2016 var det minus 18 på inventeringsdagens morgon och Mjörn och Sävelången var islagda. Vid 2011 och 2010 års inventeringar var sjöarna frusna sedan lång tid.

Tabellen nedan avser rapporterade fåglar längs den del av Säveån som går genom Lerums kommun med början i Lillelången i Norsesund och till åns utlopp i sjön Aspen.

Läs också artikel i Lerums tidning: http://www.lerumstidning.se/2018/02/flest-grasander-i-mjorn-och-anten/

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Gräsand

792

1 228

666

292

983

767

779

935

1 013

Bergand

1

Vigg

58

76

40

59

9

54

76

133

189

Knipa

69

73

27

53

22

62

68

85

88

Storskrake

28

33

12

10

32

16

23

28

27

Salskrake

1

Knölsvan

6

2

3

4

2

3

0

6

4

Sångsvan

2

4

24

0

4

8

0

6

4

Kanadagås

11

55

39

2

12

57

31

32

19

Grågås

2

1

Sothöna

9

10

29

5

2

5

1

0

7

Skäggdopping

22

16

0

14

8

1

29

0

1

Smådopping

3

0

0

1

1

3

0

2

2

Storskarv

18

13

18

10

Häger

1

3

1

4

Rörhöna

1

Strömstare

13

16

7

9

12

6

11

30

24

Kungsfiskare

2

3