Sjöfågelinventering i Säveån

Sjöfågelräkningen 2023

LNF:s Fågelgrupp deltog i år för 55:e året i följd i den internationella midvinterinventeringen av sjöfågel. En inventering som organiseras av Wetlands International och som täcker hela Europa. Inventeringen ingår även i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning och utgör ett värdefullt hjälpmedel för att följa förändringar i de svenska fågelbestånden.

Vårt inventeringsområde innefattar sträckan: Antens utlopp i Mjörn-Gärdsken-Lillån-Nolhaga-Säveån-Mjörn-Lillången-Sävelången-Säveån-Aspen.

Årets inventering samlade 18 deltagare. Glädjande var att vi återigen lyckades tidigarelägga räkningen en dag med kort varsel, då väderförutsättningarna inför söndagen såg mycket oroväckande ut.

Som framgår av sammanställningen var antalet räknade sjöfåglar mycket färre än förra året.

Stort tack till alla räknare!

Hasse Österman


Här nedan kan du se Hasses sammanställningar av Sjöfågelräkningen 2023:
– Den första filen visar inventeringen inom Lerums kommun.
– Den andra filen visar sammanställningen inom Alingsås kommun.
– Den tredje filen visar jämförelsetal för sjöfågelräkningen inom Lerums kommun under 10 år.

Sjöfågelinventering Säveån 2023)