Sjöfågelinventering i Säveån

Söndagen den 17 januari 2021 genomfördes den 53:e Sjöfågelinventeringen. Vädret var lugnet, minus 3 till -1. Högt vatten i sjöar och åar. Sjöarna delvis islagda. Tabellen visar stora variationer jämfört med tidigare år.

Tabellen nedan avser rapporterade fåglar längs den del av Säveån som går genom Lerums kommun med början i Lillelången i Norsesund och till åns utlopp i sjön Aspen.

Sjöfågelinventering Säveån 2021