Sjöfågelinventering i Säveån

Sjöfågelinventeringen 2017 genomfördes söndagen den15 januari i bra väder med lite sol.  Detta var 49:e året i rad som inventeringen genomfördes.

Sjöarnas vikar var delvis islagda. Det var hög vattenföring i Säveån..

2015, 2014 och 2012 hade sjöarna nästan ingen is. 2013 var grunda vikar igenfrusna. 2016 var det minus 18 på inventeringsdagens morgon och Mjörn och Sävelången var islagda. Vid 2011 och 2010 års inventeringar var sjöarna frusna sedan lång tid.

Tabellen nedan avser rapporterade fåglar längs den del av Säveån som går genom Lerums kommun med början i Lillelången i Norsesund och till åns utlopp i sjön Aspen.

 

2017-01-15

2016-01-17

2015-01-11

2014-01-12

2013-01-13

2012-01-15

2011-01-16 & 18

2010-01-17

Gräsand

1 228

666

292

983

767

779

935

1 013

Bergand

1

Vigg

76

40

59

9

54

76

133

189

Knipa

73

27

53

22

62

68

85

88

Storskrake

33

12

10

32

16

23

28

27

Salskrake

1

Knölsvan

2

3

4

2

3

0

6

4

Sångsvan

4

24

0

4

8

0

6

4

Kanadagås

55

39

2

12

57

31

32

19

Grågås

2

1

Sothöna

10

29

5

2

5

1

0

7

Skäggdopping

16

0

14

8

1

29

0

1

Smådopping

0

0

1

1

3

0

2

2

Storskarv

13

18

10

Häger

3

1

4

Rörhöna

0

1

Strömstare

16

7

9

12

6

11

30

24

Kungsfiskare

3