Sjöfågelinventering i Säveån

Sjöfågelräkningen 2023

LNF:s Fågelgrupp deltog i år för 55:e året i följd i den internationella midvinterinventeringen av sjöfågel. En inventering som organiseras av Wetlands International och som täcker hela Europa. Inventeringen ingår även i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning och utgör ett värdefullt hjälpmedel för att följa förändringar i de svenska fågelbestånden.

Vårt inventeringsområde innefattar sträckan: Antens utlopp i Mjörn-Gärdsken-Lillån-Nolhaga-Säveån-Mjörn-Lillången-Sävelången-Säveån-Aspen.

Årets inventering samlade 18 deltagare. Glädjande var att vi återigen lyckades tidigarelägga räkningen en dag med kort varsel, då väderförutsättningarna inför söndagen såg mycket oroväckande ut.

Som framgår av sammanställningen var antalet räknade sjöfåglar mycket färre än förra året.

Stort tack till alla räknare!

Hasse Österman


Här nedan kan du se Hasses sammanställningar av Sjöfågelräkningen 2023:
– Det första pdf-dokumentet visar inventeringen inom Lerums kommun med start från Lillelången i Norsesund, vidare genom Sävelången till sjöns utlopp mot Säveån i Floda, längs Säveån till åns utlopp i Aspen och slutar med inventering av hela Aspen till Aspens utlopp vid dämmet i Jonsered. Antal för de olika delsträckorna redovisas.
– Det andra pdf-dokumentet visar inventeringen inom Alingsås kommun från Antens utlopp i Mjörn, hela Mjörn (dvs sjön i både Alingsås och Lerums kommuner) samt Nolhagaparken. Antal för de olika delsträckorna redovisas.
– Den tredje filen visar jämförelsetal för sjöfågelräkningen inom Lerums kommun under 10 år (motsvarar sammanställningen för sträckan Lillelången, Sävelången, Säveån och Aspen.

Sjöfågelinventering Säveån 2023)