Sjöfågelinventering i Säveån

Söndag den 12 januari 2020 genomfördes den 52:a Sjöfågelinventeringen. Halvklart, plus 7 C, måttlig till frisk vind, isfritt överallt. Tabellen visar stora variationer jämfört med tidigare år.

Tabellen nedan avser rapporterade fåglar längs den del av Säveån som går genom Lerums kommun med början i Lillelången i Norsesund och till åns utlopp i sjön Aspen.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Gräsand

372

1 285

792

1 228

666

292

983

767

779

935

Bergand

1

Vigg

29

59

58

76

40

59

9

54

76

133

Knipa

27

56

69

73

27

53

22

62

68

85

Storskrake

26

23

28

33

12

10

32

16

23

28

Salskrake

1

Knölsvan

0

4

6

2

3

4

2

3

0

6

Sångsvan

2

2

4

24

0

4

8

0

6

Kanadagås

143

1

11

55

39

2

12

57

31

32

Grågås

5

2

1

Sothöna

13

38

9

10

29

5

2

5

1

0

Skäggdopping

30

15

22

16

0

14

8

1

29

0

Smådopping

2

3

3

0

0

1

1

3

0

2

Storskarv

15

16

18

13

18

10

Häger

4

8

1

3

1

4

Rörhöna

1

Strömstare

13

10

13

16

7

9

12

6

11

30

Kungsfiskare

2

2

2

3

Förutom ovanstående områden så inventeras även Antens utlopp i Mjörn, hela Mjörn, Nolhagaparken och Lillån.

Arter 2019
Gräsand 902
Kricka 1
Bläsand 2
Vigg 221
Knipa 26
Storskrake 21
Salskrake 2
Knölsvan 4
Sångsvan 15
Kanadagås 452
Grågås 16
Vitkindad gås 49
Stripgås 1
Sothöna 3
Skäggdopping 81
Storskarv 20
Häger 2
Antal obs 1 818