Skrivelser – LNFs synpunkter

För skrivelser tidigare än 120101 (se höger) vänligen kontakta sekr. Bo Nilsson, nilssobo@gmail.com alt. 0302-146 35.

2024

240521 Biologisk mångfald insändare 2024
240510 Biotopåtgärder Säveån
240417 DP Växthustomten Floda granskningshandling
240204 Vattentjänstplan för Lerums Kommun 

2023 

231204 Detaljplan Hede 2.3, Stenkullen
231203 Aggetorp skogsområde 
230614 Detaljplan Förskola Kring-Alles väg 
230607 Avgränsningssamråd Säveån Lerums centrala delar 
230602 Detaljplan Aspen Strand
230427 Gallring av Hallegården 1.43
230322 DP Växthustomten Floda
230317 Väg 523, Härskogsvägen_granskningshandling
230221 Aspens Kallbadhus – Länsstyrelsens avslag
230212 Cykelväg Tollered – Ingared

2022

221028 Överklagande Förhandsbesked Aspen Kallbadhus 
221019 Härskogsvägen, väg 523
221010 Naturrreservat Härskogen 
220928 Ridhus Gullringsbovägen
220909 Bostäder Norsesund
220706 Detaljplan Almekärr 6.1 
220706 Bilaga 1 Almekärr Cirkulationsplats
220706 Bilaga 2 Almekärr Ingrepp tomtmark
220628 Stora Bråta Södra Samrådsunderlag Natura 2000
220504 Byggnation BRÄNNABBEN, Tollered Tillägg 2
220424 Byggnation BRÄNNABBEN, Tollered Tillägg 1
Karta 2 Brännnabben 2022_04
Karta 1 Brännnabben 2022_04
220406 Byggnation BRÄNNABBENS SKOGSBACKE , Tollered
220420 Avverkningsanmälan Elljusspåret Aggetorp
220403 Granskningshandling ÖP 2021 slutversion
220117 Lerums Vattenhushållning
220103 Kolboryds dämme

2021

211210 Kallbadhus Aspedoppet
211206 Överklagande ang. Bäckamaden, Gråbo
210910 Synpunkter på Översiktsplan 2021 (LÄSVÄRT!)
210702 Beslut avslag deponi Vråssered av Miljöprövningsdelegationen 
210527 Vråssered deponi – bemötande
210404 Yttrande över ansökan deponi Vråssered 4:6
210127 Upphävande strandskyddsdispens kallbadhus Aspen
210114 Detaljplan Skola Hallsås

2020

201220 Överklagande Bäckamaden, Gråbo
201211 ÅVS väg 1937 Lerum-Olofstorp 
201026 Till Mark- och Miljödomstolen ang. Lilla Stamsjön  
201014 Miljöavstämning mötesanteckn. kommunen
201013 Överklagande kallbadhus i Aspen
200922 Avverkningsanmälan på Brännås
200618 Strategi vattenstatus
200512 Detaljplan Bäckamaden, Gråbo 
200502 Gallring vid Häcksjön
200417 Stabilisering Jonseredsvägen
200403 Förhandsbesked Bråta 2_67 nybyggnad
200227 Förhandsbesked Aspenäs 2_17

2019

191222 Avverkningsanm. norr om Aggetorp
191205 Avverkningsanm. Långa Stamsjön
191024 Miljöavstämning med kommunledningen
190911 Detaljplan Bäckamaden, Gråbo
190612 Bygglov Drängsered-1_12
190524 Ny järnväg
190218 Vändspår Floda/Lerum
190101 Vitsippans förskola

2018

181218 Deponi Vråssered 4:6, Stenared
181123 Reglering av Lilla Stamsjön
180913 Elmottagningsstn. Häcksjön
180804 Floda Nova-hallen
180804 Bygglov mottagningsstation för el, Häcksjön
180621 Åtgärder i Säveån, Nedre Brobacken
180613 Detaljplan Brännabben, Tollered
180524 Vändspår Floda_Lerum
180505 Ekhagarna vid Stora Lundby kyrka
180228 Fiskestopp i Säveån

2017

171128 Aspens Strand
170616 Vägplan Ryggebol- och Skallsjövägen
170509 Stabilitetsåtgärder Säveån Dergården
170428 400 kv ledning Stenkullen – Skogssäter

2016

161214 Kålkullaområdet
Skärmklipp LNF Skrivelser äldre än 120101
161102 Planering väster Långa Stamsjön
161025 Säveån Hillefors

161024 Öxeryd väg

161024 Rurik Holms väg
161018 Flodamotet
160926 Cykelvägar Tollered
160919 Motorfordon vid Gråbo vattentäkt
160911 Bygglovsansökan Kålkulla
160828 Bostäder Stamsjöv. – Alebäcken
160524 Nya bostäder i Lerums kommun
160516 Bebyggelse i Solås
160228 Bebyggelse Stamsjövägen
160228 Strandröjning vid Nääs

151104 Väg Öxeryd
151104 Vindpark Fyrskog
150930 Detaljplan Herrgårdsbacken, Floda
150915 Vattenverksamhet Hallsås 2:22 m.fl. Dergården
150915 Vattenverksamhet Torp 2:80 m.fl. Torpskolans parkering
150903 Yttrande-Naturskyddsföreningen-Väst (Kraftledningen Stenkullen – Skogssäter)
150817 Naturminnen ekar
150617 Naturskyddsföreningen Väst om Ryd
150528 Vindpark Fyrskog
150509 Dergårdsparken
150505 Stamsjön
150226 Stora Bråta
150128 Missionskyrkan Floda
141118 Herrgårdsbacken
141117 Översikt Säveån
141113 Skjutbana avfallsmassor
141112 V stambanan åtgärdsval
140917 Stenkullen förbigångsspår

Svar på frågor inför valet 14 september
LNFs-valfrågor 2014

140626 Överklagan Parkeringshus
140503 Aspedalen
140502 Stora Bråta
140408 Parkeringshuset
140325 Torp 2_5
140321 Naturskyddsföreningen Väst yttrande Kraftledning Skogssäter-Stenkullen
140311 Lerådalens reservatsgräns
140128 Vindpark Fyrskog Vättle fjäll samråd
140121 Riksintressen friluftsliv
140111 Överklagande Torp 2:5 

131229 Överklagande bensinstation Lerån
131128 Kraftnät Vättle fjäll 
Underlag bred förfrågan Vindkraft Vättle fjäll
131114 Resecentrum
130924 Överklagande Konsumtomten
131004 Bensinstation intill Lerån
130701 Strandskydd i Lerum
130625 Skjutbana Gråbo
130613 Tollestorp masshantering
130530 Vattendirektivet
130423 Gråbo centrum
130411 Ramfabriken
130322 Kraftledning Skogssäter-Stenkullen
130116 Konsumtomten
130103 Konsumtomten, till Länsstyrelsen 
121207 Järnvägsplan Stenkullen
121114 Öxeryd väg
121003 Kålkulla
120916 Översikt Säveån
120622 Vattenfallsbyn
120823 Vattenverksamhet i Lerån
120606 Olstorp
120523 Stämånavägen
120326 Väg 549
120320 Vägomläggning
120214 Säveån Hedefors
120214 Telestationst 
120110 MMD Öjared Vind