Exkursioner Insektsgruppen, övriga aktiviteter.

_______________________________________________________________________

Fladdermusspaning i Ståleboområdet – Sön 13 aug.

Vi var 18 spända fladdermusspanare som samlades vid Aspens station.

Tillsammans samåkte vi till Stålebovägen. Här lyssnade vi till vår fladdermusexpert, Bengt Edqvist, som berättade om fladdermössens liv och livsvillkor.

Vi hade fyra stycken handdetektorer av olika modeller som avslöjade ekosignalerna via ljud och grafik. Bengt visade oss också exempel på två autoboxar som automatiskt kan fånga de signaler som mössen sänder ut vid jakten. En box placerades vid våra parkerade bilar, och som låg där och samlade eventuella signaler från passerande fladdermöss under vår vandring i området. En box hade Bengt aktiv i sin ryggsäck.

Efter Bengts berättelser om fladdermöss så vandrade vi uppför backen mot Stålebo. Tyvärr så var det magert med fladdermöss denna kväll, men uppe vid gården fick vi till slut kontakt med en dvärgpipistrell. Vandringen tillbaka till bilarna var händelselös.

Noteringar: Tommy Aronsson

_______________________________________________________________________

Sena trollsländor i Bengts dammar – Sön 6 aug

Programpunkt för sensommaren: Bengts Dammar Stenkullen för att kolla säsongens sena trollsländor. 10 arter trollsländor fann vi samt en massa annat roligt typ fjärilar, stritar, gräshoppor, spindlar och fåglar.

Noterat: Håkan Jernehov

Mörk lyrflickslända

Blå kejsartrollslända

Blågrön mosaiktrollslända

Blå jungfruslända

Metalltrollslända

Tegelröd ängstrollslända

Svart ängstrollslända

Sjöflickslända

____________________________________________________________________________

230618 Besök hos Tomas Bergsand, Lingonvägen, Floda

Vi var 17 stycken som fick lyssna på Tomas Bergsand prata om och visa den blomsteräng som han och andra i området har jobbat med nu i flera år. Just idag var det mulet och lite regnigt och det har varit väldigt torrt länge så inte många blommor eller fjärilar att titta på. Men mycket intressant att höra Tomas berätta på Lingonvägen, Floda.
Noteringar: Lene Jernehov, 0705- 60 77 90

230611 Kullsjön,mm

Den 11 juni gjorde vi en exkursion till Kullsjön, Lilla Långevattnet och Kattjärn där vi hittade 16 arter trollsländor. Många spetsfläckade såg vi som är en raritet här i kommunen. Vi var sju personer som vandrade runt bland sjöarna i lugnt tempo, det går inte fort när man tittar på trollsländor.

 1. Ljus lyrflickslända
 2. Tidig mosaikslända
 3. Större rödögonflickslända
 4. Större kustflickslända
 5. Större sjötrollslända
 6. Spetsfläckad trollslända
 7. Fyrfläckad trollslända
 8. Blå jungfruslända
 9. Guldtrollslända
 10. Stenflodtrollslända
 11. Röd flickslända
 12. Mörk lyrflickslända
 13. Myrtrollslända
 14. Mindre sjötrollslända
 15. Spjutflickslända
 16. Citronfläckad kärrtrollslända
Noteringar: Lena Jernehov
0705-60 77 90
Håkan Jernehov har just fångat en lyrflickslända vid Kattjärn för närmare
beskådan
_______________________________________________________