Fågelgruppen

Inom Fågelgruppen jobbar vi med många olika aktiviteter:

  • Vi sköter vintermatning av sjöfåglar både i Floda, Nääs och Lerum.
  • I januari månad varje år genomför vi andfågelräkning mellan från Brobacka till Säveåns utlopp i Aspen.
  • Sträckande fåglar räknas vid Hjällsnäs i september varje år.
  • Vi följer lommars, falkars och fiskgjusars häckningar.
  • Vi tillverkar holkar och ser till uppsatta holkar bl a i Säveåreservatet.

Härutöver gör Fågelgruppen ett antal exkursioner och under vinterhalvåret träffas vi första onsdagen i månaden.

——————————————————————————-

Om du tycker att Artportalen är komplicerad att hantera så finns Glutt.se som har skapats av Magnus Rahm och som speglar de viktigaste obsarna i varje landskap.

https://glutt.se/filter/Sverige/2-4-3-3/#rapporter

——————————————————————————-

Resultat av räkningen av Vinterfåglar inpå Knuten 2018 och 2019

https://vinterfaglar.se/stats/municipality/1441/year/15/individual

——————————————————————————-

Gå vidare till:
Fågelgruppens program
Fågelexkursioner
Sjöfågelinventering i Säveån
Skadade fåglar