Fågelgruppen

Inom Fågelgruppen jobbar vi med många olika aktiviteter:

  • Vi sköter vintermatning av sjöfåglar både i Floda, Nääs och Lerum.
  • I januari månad varje år genomför vi andfågelräkning mellan från Brobacka till Säveåns utlopp i Aspen.
  • Sträckande fåglar räknas vid Hjällsnäs i september varje år.
  • Vi följer lommars, falkars och fiskgjusars häckningar.
  • Vi tillverkar holkar och ser till uppsatta holkar bl a i Säveåreservatet.

Härutöver gör Fågelgruppen ett antal exkursioner och under vinterhalvåret träffas vi första onsdagen i månaden.

——————————————————————————-

Gå vidare till:
Fågelgruppens program
Fågelexkursioner
Sjöfågelinventering i Säveån
Skadade fåglar