Ordförande Catharina Pettersson har ordet

Ett intensivt verksamhetsår är snart slut och det börjar bli dags att summera. I väntan på att verksamhetsberättelsen skrivs vill jag ge er några glimtar på vad styrelsen har genomfört under 2023 – och vad vi planerar i början av nästa år.

I maj uppmärksammade LNF biologiska mångfaldens dag med aktiviteter på Bagges torg och vid Aludden. Skogsfrågorna är ständigt aktuella i Lerum; skogen är viktig för den biologiska mångfalden men tätortsnära skogar ger också möjlighet för alla som vistas i kommunen att enkelt komma ut i naturen. Skogsgruppen bevakar vad som planeras eller är på gång. Nu senast har vi arbetat för att bevara skogsområdet norr om Aggetorp.

Fågeltornet vid Hjällsnäsviken har kommit närmare ett förverkligande: på senhösten beviljades bygglov för tornet. Nu jobbar vi vidare med projektering och så småningom byggande.

Nästa år fortsätter vi med biologisk mångfald som tema. Under 3-17 februari visar vi utställningen En tidsresa i biologisk mångfald i Dergårdsfoajén. Det är en utställning som en arbetsgrupp inom styrelsen just nu håller på att ta fram. Flera intressanta föredrag med anknytning till utställningens tema kommer att hållas. Håll utkik efter mer information här på hemsidan under januari!

Slutligen vill jag önska er alla fina och avkopplande helger

Catharina Pettersson
2023-12-21