Foton och text från botanikvandringar mm

_____________________________________________________________________________

Naturnatta 2024-06-05

Årets Naturnatta , som även i år hade nattskärra som tema, lockade 9 personer och tilldrog sig vid Vite Mosse. Trots hotande regn klarade vi oss utan regndroppar, men hade desto fler knott, så att myggoljan och heltäckande klädsel kom väl till pass. Litet kyligt var det, 11-12 grader. Redan vid bilarna kom den första morkullan knirpande förbi på sin runda. Vi gick grusvägen in i området och kom ända in till den korsande nybyggda kraftledningen utan att höra någon nattskärra. Funderingar väcktes om att bygget av kraftledningen stört fåglarna, så att de flyttat.
Vi fortsatte några hundra meter utan att höra något, så nattskärresurret spelades upp på telefonen. Nästan omgående kom en skärra flygande och visade upp sig och satte sedan igång att spela några minuter.
Fikat intogs på några berghällar utan att skärran hördes, och vi fick nöja oss med det för kvällen. Morkullan kom förbi flera gånger, när vi gick tillbaks till bilarna. Någon fladdermus lyckades vi inte heller se eller höra, trots att fladdermusdetektorn användes, möjligen därför det var så gott om knott.

Bosse Nilsson
__________________________________________________________________________

En tidsresa i biologisk mångfald

Efter två givande utställningsveckor med fem intressanta föredrag, många givande samtal och goda fikastunder avslutades i lördags vår utställning om biologisk mångfald i Dergårdsgalleriet.

Under utställningens sista dag berättade Lars Pettersson från Lunds universitet om Sveriges dagfjärilar, hur det går för dem och hur vi kan bidra till forskningen genom att spana efter fjärilar och rapportera till Dagfjärilsövervakningen. Mycket intressant!

Vi vill rikta ett stort och varmt Tack till alla besökare och alla ni som gjort utställningen och föredragen möjliga!


T.o.m. 17/2 2024 kl. 15:00
______________________________________________________________________

En tidsresa i biologisk mångfald

Lördagen den 3 februari invigdes utställning ”En tidsresa i biologisk mångfald” i Dergårdsgalleriet i Lerum. Galleriet fylldes inom kort av nyfikna besökare som förutom att titta på utställningen också tog del av våra intressanta föredrag om ”Sveriges grod- och kräldjur” med Claes Andrén och om ”Luriga orkidéer och lurade pollinatörer” med Lena och Håkan Jernehov. Under dagen bjöd vi alla besökare på mumsig Eko-fika. Tack alla Ni som bidrog till den fantastiska invigningen av utställningen!

Nya fantastiska föreläsningar och god Eko-fika blir det även den 10 och 17 februari.

Lö 10/2 11:45-12:30  Fiskars vandring upp i Säveån. Stefan Larsson (Naturskyddsföreningen)
Lö 10/2 13:00-13:45  Sjömat – den ätbara mångfalden i havet. Kennet Lundin (Göteborgs Naturhistoriska museum)

Lö 17/2 11:45-12:30  Svenska dagfjärilar. Lars Pettersson (Lunds universitet)

VÄLKOMNA! 

____________________________________________________________________________

Mossexkursion Skogshyddevägen och Hulans naturreservat 2023-11-12

Tio personer hade hörsammat inbjudan till mossexkursion och samlades vid Aspens station. Vi började med att titta på den lilla silvermossan, som växte vid kantstenen på parkeringen och fortsatte under järnvägen varvid strålblomsmossan, som växte på betongmuren, dock utan den karakteristiska sporkapseln, studerades. Vi fortsatte efter sjökanten bort mot den översilade bergsidan, där den tidigare järnvägen gått. I den nordvända fuktiga branten trivs många mossor, många av dem levermossor. Vi vände tillbaka och gick in i Hulans naturreservat för en stärkande fikapaus. Efter den tog vi en extra koll på en av de hamlade lindarna, där guldlockmossa, allémossa och trädporella växte och efter att vi kollat några andra träd i parken, var vi nöjda med dagen.

Elke och Bosse Nilsson

Arter som vi såg:

Silvermossa                        Bryum argenteum              Takmossa            Syntrichia ruralis

Strålblommossa                 Schistidium apocarpum      Cirkelmossa        Sanionia uncinata

Vågig praktmossa               Plagiomnium undulatum    Skuggstjärnmossa Mnium hornum

Hjälmfrullania                    Frullania dilatata                Guldlockm.    Homalothecium sericeum

Cypressfläta                        Hypnum cupressiforme      Allémossa          Leucodon sciuroides

Gräshakmossa                    Rhytidiadelphus squarrosus Trädporella       Porella platyphylla

Skogspraktmossa               Plagiomnium affine            Stor hättemossa Orthotrichum lyelli

Skogsbjörnmossa               Polytrichum formosum       Krushättemossa Ulota crispa

Husmossa                           Rhytidium rugosum            Bandmossa         Metzgeria furcata

Liten bräkenmossa             Plagiochila porelloides

Källmossa                           Philonotis fontana

Spetsblekmossa                 Lophocolea bidentata                              Sköldfiltlav

Sipperraggmossa                Racomitrium  aquaticum                         Blågrå mjöllav

Klipprostmossa                   Marsupella emarginata                           Asplav?

Stor fickmossa                    Fissidens adianthoides

Västlig hakmossa                Rhytidiadelphus loreus                             Gräsand

Stor gräsmossa                   Brachythecium rutabulum                       Sothöna

Bäckskapania                      Scapania undulata                                   Skäggdopping

Stor lobmossa                    Trilophozia quinquedentata


Foton: Anette Heijnesson Hultén
____________________________________________________________________________

Vandring i Härskogens naturreservat 23-10-22

12 intresserade personer samlades i det litet mulna vädret för att bekanta sig med de norra delarna av det nybildade Härskogens naturreservat. Gårdagens regn och blåst hade försvunnit. Vi utgick från Friluftfrämjandets Härsjönäs och började med att kolla in den fossila åker som ligger alldeles norr om Härsjönäs och studerade några mossor i sluttningen. Efter en bit på grusväg följde vi i stort sett reservatets östra gräns och stannade till för att titta på olika mossor, lavar och tickor. Markerna var rejält blöta, men vi lyckades klara oss utan några större missöden. Svamppåsarna fylldes efterhand och fikat intogs sittande på några lågor alldeles innan Vällsjöns södra strand. Tillbakavägen blev litet kortare, och efter att ha varit i skogen i tre timmar var vi tillbaka vid bilarna.

Något av vad vi såg: klibbticka, fnösketicka, björkticka, fnaslav, pigglav, hattlav, slånlav, näverlav, husmossa, tujamossa, västlig hakmossa, kvastmossa, skogsbjörnmossa, cypressfläta, vågig sidenmossa, granvitmossa, kantvitmossa, stor revmossa, bräkenmossa, hål efter fnösktickegnagare och spår efter spillkråkans insektsletande dessutom hördes flera nötskrikor.

Text: Bosse Nilsson
____________________________________________________________________________

Blåbärsås – Tor 27 juli 2023


Artbestämning med hjälp av Håkan Jernehov

Vi var åtta pesoner som tittade på gammal skog och den vilda orkidén Knärot. Orkidén är liten och oansenlig, etablerar sig bara i skog som är över 70 år och som aldrig varit kalavverkad. En sådan art kallas en signalart. Alltså den signalerar att andra arter som också behöver lång tid att etablera sig också kan växa på samma plats. Vi tittade på två lokaler och fikade med utsikt över Ljungsmossens vattenspegel.


Fikarast


Ljungsmossen


Knärot, fjolårsex.


Knärot


Knärot

_____________________________________________________________________________

Hössna prästgårds naturreservat – Sön 9 juli 2023

Sex personer gick upp tidigt för att åka till Hössna prästgårds naturreservat strax utanför Ulricehamn. Vi besökte fyra olika miljöer, torräng, rikkärr, betad äng samt gammalt grustag.
Vädret var strålande och temperaturen steg över 25° ibland. Många arter fann vi och kände oss säkra på, några klurade vi ut. Det breda intresset bland deltagarna gjorde att även andra arter än kärlväxter hamnade på listan som backsvalor, röda glador, ängspärlemorfjäril, slåttergräshoppa, bred trollslända, kamtuffmossa med flera. Växter som var spännande var kåltistel, sumpnyckel, blåeld, backsippa, brudborste, backtimjan samt ett hundratal andra arter.

Fotografer: Bo Nilsson, Håkan och Lena Jernehov

Artlista: 230709 Hössna artl.

 


Stor vårtbitare


Ängsgetingfluga


Jungfru Marie nycklar


Ängspärlemorfjäril


Röd glada


Fikarast
_______________________________________________________________________________

Bengt Rosnäs foton från botanikvandring Hönö och Öckerö 2021-06-27

Vildkaprifol – Bohusläns landskapsblomma

Strandkrypa och Saltarv

Strandkål

Strandvallmo

Havssäv

Marviol

Trift

Backglim

Strandbeta

Jungfru Marie nycklar

Blåmunkar

Strandkvanne

_________________________________________________________________________________

Fjärilsexkursion Granås och Vite mosse 11 juli 2019

_____________________________________________________________________________

Några foton från Botanikutflykt 2019-06-16 till Skogastorp och Nolgården, Näs

(Klicka på fotot för förstoring)

Vaxnycklar [Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca]

Flugblomster [Ophrys insectfera]

Svartribbad vitvingemätare [Siona lineata]

Rödkämpar [Plantago media]

Kattfot [Antennaria dioica]

Nyponros [Rosa dumalis]

Tvåblad [Listera ovata]

Klasefibbla [Crepis praemorsa]

Solvända [Cistaceae nummularium ssp. nummularium]

Slankstarr [Carex flacca]

Svartribbad vitvingemätare  [Siona lineata]

Infoskylt Guckusko

Natt och Dag  [Melampyrum nemorosum]

Axag [Schoenus ferrugineus]

Majviva  [Primlaceae farinosa]

Luktsporre [Gymnadenia odoratissima]

Guckusko [Cypripedium calceolus]

Guckusko [Cypripedium calceolus]

Foton från Nolgården 

Backklöver [Trifolium montanum]

Backsmultron [Fragaria viridis]

Drakblomma [Dracocephalum ruyschiana]

Fjädergräs.
Fjädergräs är en art i familjen gräs från Sverige, centrala, sydvästra och södra Europa till västra Asien, norra Afrika. I Sverige växer fjädergräset vilt endast på ett fåtal platser på Falbygden.

Fjädergräs [Stipa pennata]

Färgkulla [Anthemis tinctoria]

Fjädergräs [Stipa pinnata]

Praktbrunört [Prunella grandiflora]

Sotmätare [Odezia atrata]

 

___________________________________________________________________________________

Bilder från Botanikutflykt till Rörö 2018-06-18

Bilder Rörö 180618

____________________________________________________________________________________

Skvattram [Rhododendron tomentosum]
Foto: Bosse Nilsson (från Eksjöresan 2018).
___________________________________________________________________________________

En dokumentär om skapandet av en slåtteräng i Floda 2017

Titta på Tomas Bergsands fantastiska film.

https://youtu.be/Muva011ShVU

____________________________________________________________________________________

Hallands Väderö 12 juli 2015

____________________________________________________________________________________

Peka på bilderna för att läsa en text om varje bild och klicka på bilderna för att se en stor bild.

Vildlin Bräcke Ängar

Vildlin Bräcke Ängar

Vattenpilört Ryr

Vattenpilört Ryr

Stenbär Bräcke Ängar

Stenbär Bräcke Ängar

Rödklint Bräcke Ängar

Rödklint Bräcke Ängar

Nässelklocka Bräcke Ängar

Nässelklocka Br. Ängar

Brudsporre Bräcke Ängar

Brudsporre Bräcke Ängar

Murruta Ryr 140709

Murruta Ryr

Fjällhällebräken Ryr 140709

Fjällhällebräken Ryr

Borsttåg Sikhall 140709

Borsttåg Sikhall

Gullklöver Bräcke Ängar 140709

Gullklöver Bräcke Ängar

Skogsvicker Ryr 140709

Skogsvicker Ryr

Spåtistel 2 Ryr 140709

Spåtistel Ryr

Dalslandsutflykt 9 juli 2014

HarklöverDSC_1335 OxtungaDSC_1332 VialDSC_1331 SpikbladDSC_1270 BorsttistelDSC_1245 VildkaprifolDSC_1260

Rörö 2013

FingermossaFingermossa Östad Säteri 131103 EpålettsvampEpålettsvamp Östad säteri 131103 StubbhornStubbhorn Östad säteri 131103 SkriftlavSkriftlav Östad säteri 131103 FällmossaFällmossa Östad säteri 131103 LångfliksmossaLångfliksmossa 1 Östad säteri 131103
BlomskägglavBlomskägglav ÖrtlavÖrtlav GullkrösVad va de nu den hette? FnaslavFnaslav 131212 Kvarnsjöarna GullhornGullhorn 131212 Kvarnsjöarna KochenillavKochenillav 131212 Kvarnsjöarna

Östad 3 november 2013 (ej text)