Botanikgruppen – Aktiviteter – Program

____________________________________________________________________________

AKTIVITETER

Botanikgruppens vandringar/exkursionerna leds av guide som har god kännedom om utvalda besöksplatser. Tillsammans med guiden lär vi oss bl.a. om växters namn, utseende, kännetecken, växtplats mm. Även fåglar, fjärilar, insekter etc som vi stöter på, lär vi oss om.

Om du har, tag med en flora och ev. lupp. Glöm inte fikat!

Välkomna med – ung som äldre. Vi ses!

______________________________________________________________________________

VÅREN 2024     

_____________________________________________________________________________


Ny datum. Sön 25 feb. i st. f. Sön 11 feb.
Att känna
igen träd och buskar på vintern 

Vi tittar på hur olika träd och buskar ser ut på vintern och gör upp en brasa så ta med korv att grilla.
Samling: Parkeringsplatsen vid klätterberget, Goråsvägen, Lerum, kl. 12:00.

Frågor: Ingrid Grange, tel. 0761-19 22 86
______________________________________________________________________________

Tor 23 maj. Botanikvandring 

Vi träffas vid Stenkullens station kl. 18:00. Bo Nilsson ser ut någon intressant plats att åka till i närheten. Ta med fika, flora, lupp och/eller kikare. Frågor: Bo Nilsson, tel. 0705-314635.

______________________________________________________________________________

Sön 26 maj. Guidad vandring i samarbete med Växtrum i Lerum 

Växtrum i Lerum är ett av kommunens miljöprojekt och i anslutning till biologiska mångfaldens dag gör vi en vandring genom alla växtrum. Under vandringen kommer projektet presenteras liksom de olika växtrummen. Vandringen är på ca 3 km och beräknas ta ca 3 tim. Vi kommer oavsett väder ta en paus i solen så ta med matsäck för en rast. Vandringen kommer att avslutas vid Lerums station.

Här kan man antingen ta sig hem eller testa någon av centrums restauranger.
Samling: Aspedalens station. Tid: kl. 10:00.
Frågor: Gert-Inge Persson, tel. 0768- 946317.
______________________________________________________________________________

Tor 30 maj. Botanikvandring

Vi undersöker Gråbo grusgrop och ser vad vi kan hitta för växter och insekter. Där växer bland annat strandlummer och olika arter av pyrola. Ta med matsäck, grova skor/stövlar, kikare och/eller lupp.
Samling parkeringen Gråbo torg kl. 18:00.

Anmälan och frågor till Lena Jernehov, tel. 0705-607790.

______________________________________________________________________________

Tor 13 juni. Botanikvandring vid Stensjön

Vi samlas vid Stenkullens station kl. 18:00 för samåkning till Stensjön, vårt stora naturvårdsprojekt sedan 1965. Ta med fika, flora, lupp och/eller kikare.

Frågor: Lars-Erik Karlsson 0709-474678.

______________________________________________________________________________

Sön 16 juni. Vilda blommornas dag

Vi återvänder till blomsterängen på Lingonvägen och blir guidade av Tomas Bergsand. Förra året var det tyvärr inte så bra förhållanden så vi hoppas på bättre väder denna gång. Vi träffas kl. 10:30 ca 50 meter från ängen vid busshållplatsen Lingonvägen (buss 537). Precis vid infarten finns plats för några bilar. Ta med fika och kikare.

Frågor: Tomas Bergsand, tel. 0790-781833.

____________________________________________________________________________

Lör 13 juli. Heldagsutflykt 

Heldagsutflykt till Remmene skjutfält, beläget mellan Vårgårda och Herrljunga. Här finns bland annat klockgentia, orkideer och många insekter. Ta med matsäck som räcker hela dagen, grova skor eller stövlar det kan vara blött på vissa ställen, kikare och/eller lupp, flora. Observera att datumet kan komma att ändras på grund av militära övningar i området. Håll utkik på Facebook eller hemsidan.

Samling vid Tingshusets parkering i Lerums centrum för samåkning kl. 8:30.
Anmälan och frågor till Lena Jernehov, tel. 0705-607790.

______________________________________________________________________________


Allmän bastardsvärmare på Väddklint  –  Klicka på bilderna för större bilder.

___________________________________________________

Gjorda Aktiviter Våren 2023.

Tor 1 juni. Botanikvandring med guide.

Vi träffas vid Stenkullens station kl.18.00. Lars-Ove Stakeberg ser ut någon intressant plats att åka till i närheten. Ta med fika, flora, lupp och eller kikare.
Frågor: Lars-Ove Stakeberg 0703-87 58 20.


Nässelklocka
_______________________________________________________________________________

(Sön 4 juni.) Heldagsutflykt. Flyttad till 9 juli!
Hössna prästgårds naturreservat Ulricehamn.

Ett litet område med rikkärr och torräng. Rara kärlväxter och mossor förväntar vi oss. Området är litet och lättvandrat.
Vi samlas vid Tingshuset Lerum kl. 08.00 för att samåka. Ta med fika för en rast samt lunchmat. Ta även med kikare och lupp. Beräknad hemkomst runt 18.00.

Kontakt för föranmälan: Lena & Håkan Jernehov, tel. 0705-60 77 90 eller tel. 0706-77 14 90. Senast anmälan 6 juli!

______________________________________________________________________________


Krissla

Tor 8 juni. Botanikvandring med guide.

Vi träffas vid Stenkullens station kl.18.00. Bo Nilsson ser ut någon intressant plats att åka till i närheten. Ta med fika, flora, lupp och eller kikare.
Frågor: Bo Nilsson, tel. 0705-31 46 35.

_____________________________________________________________________________


Stenros

Ons 21 juni. Botanikvandring med guide.

Vi träffas vid Stenkullen station kl. 18.00 Lars-Erik Karlsson ser ut någon intressant plats att åka till i närheten. Ta med fika, flora, lupp och eller kikare.
Frågor: Lars-Erik Karlsson, tel. 0709-47 46 78.

_______________________________________________________________________________

Foto mot nordöst. I Förgrunden syns de torra betesmarkerna. Bortanför dessa kan man skönja ett av rikkärren och i fjärran syn Hössnadalen slättmark. Foto: Peter Wredin

Sön 9 juli. Hössna prästgårds naturreservat Ulricehamn.

Ett litet område med rikkärr och torräng. Rara kärlväxter och mossor förväntar vi oss. Området är litet och lättvandrat.
Vi samlas vid Tingshuset Lerum kl. 08.00 för att samåka. Ta med fika för en rast samt lunchmat. Ta även med kikare och lupp. Beräknad hemkomst runt 18.00.

Kontakt för föranmälan: Lena & Håkan Jernehov, tel. 0705-60 77 90 eller tel. 0706-77 14 90. Senast anmälan 6 juli!

_______________________________________________________________________________


Jordhumla på Åkervädd

Tor 27 juli. Botanikvandring med guide.

Vi träffas vid Oskarshöjds parkering i Floda kl. 18.00. Lena och Håkan Jernehov tar er med in i blåbärsåsskogarna och tittar på den lilla orkiden knärot. Ta med fika, flora, lupp och eller kikare.
Kontaktpersoner: Lena & Håkan Jernehov, tel. 0705-60 77 90 eller tel. 0706-77 14 90.

_______________________________________________________________________________

Sju invasiva blommor och hur du bekämpar dem

Blomsterlupin, kanadensiskt gullris, parksallat, jättebalsamin, parkslide, jätteloka och vresros. Samtliga sju växter är invasiva och trivs bland annat i vägrenar, dikeskanter och i ängsmiljöer. De sprider sig snabbt i landskapet och konkurrerar ut inhemska växter. Här hittar du tips om hur du bekämpar dem.

Läs mer:  Bekämpa invasiva växter
_______________________________________________________________________________

ARTKÄNNEDOM
Signal-och Rödlistade arter

Sebastian Kirrpu

Artkännedom signal o rödlistade 230421 

_______________________________________________________________________________

Aktiviteterna under 2022

Sön 21 augusti –  Klockgentianor och trollsländor mm

Läs mera:  220821 Högsjön 
______________________________________________________________________________

Tor 19 maj Botanikvandring med guide

Kom med ut i den härliga vårgrönskan, så får vi se vilka växter vi hittar. Bosse Nilsson har tittat ut någon fin runda vi kan åka till och guidar oss i botanikens värld. Har vi tur kan vi njuta av trastens flöjtande toner till fikat.
Vi träffas på Stenkullens stations stora parkering kl 18.00.
Frågor: Bo Nilsson 0705-31 46 35.

Tor 2 juni Botanikvandring med guide

Nu är det dags för en av våra trevliga kvällsutflykter. Vi brukar åka till någon intressant plats och försöker examinera de växter vi träffar på. Har du flora och lupp är det bra. Fika med och stövlar på. Lars Ove Stakeberg bestämmer vilken fin plats vi ska åka till. Vi träffas på Stenkullens stations stora parkering kl 18.00.
Frågor: Lars Ove Stakeberg 0703-87 58 20.

Tor 9 juni Botanikvandring med guide

Kom med ut i den härliga sommargrönskan, så får vi se vilka växter vi hittar. Bosse Nilsson har tittat ut någon fin runda vi kan åka till. Har vi tur kan vi njuta av flöjtande toner till fikat. Vi träffas på Stenkullens stations stora parkering kl 18.00.
Frågor: Bo Nilsson 0705-31 46 35.

Tor 16 juni Botanikvandring med guide

I kväll är det Lars Ove Stakeberg som tittat ut någon fin plats, där vi kan examinera och lär oss mer om de växter vi hittar. Nu bör en hel del växter stå i sin fagraste blom. Glöm inte fika. Vi träffas på Stenkullens stations stora parkering kl 18.00.
Frågor: Lars Ove 0705 875 820.

Tor 23 juni Botanikvandring med guide

Vår sista botanikvandring det här året bestämmer Lars-Erik Karlssons vart vi tar vägen. Tänk att få vandra över de fina sommarängarna med surrande insekter och fladdrande fjärilar och titta på allt som växer och frodas. Sedan är det dags för fika. Kom med. Vi träffas på Stenkullens stations stora parkering kl 18.00.
Frågor: Lars-Erik 0709-47 46 78.

Sön 26 juni Heldagsutflykt med guide i botanikens tecken

Årets botanikutflykt går till fina växtlokaler i Västergötland. Tag med fika för en rast, samt flora och eventuellt lupp. Lunch intages på lokalt matställe på egen bekostnad. Beräknad hemkomst ca. 18.00. Samling kl 08.00 på parkeringen vid Tingshuset Lerum.

Föranmälan till Lars Ove Stakeberg, lostakeberg@telia .com eller 0703 – 875 820 senast torsdag 23 juni.
______________________________________________________________________________

Genomförd aktivitet hösten 2021

Sön 14 nov Höstvandring med mossor och lavar

Vi gör en vandring i senhösttid och tittar på vad naturen har att erbjuda framför allt vad gäller mossor och lavar. Kängor/stövlar på och matsäck i ryggsäcken så samlas vi vid Lerums station närmast parkeringshuset 10.00.

Frågor Bo Nilsson 0705-31 46 35.
______________________________________________________________________________

Genomförda Aktiviteter Vårprogrammet 2021

För Botanikaktiviteterna gäller för tiden rådande Corona regler och rekommendationer. Följ med på hemsidan.
Allmänt gäller – ingen samåkning.

Tors 27 maj Botanikvandring
Nu är det dags för en av våra trevliga kvällsutflykter. Vi brukar åka till någon intressant plats och försöker examinera de växter vi träffar på. Har du flora och lupp är det bra. Fika med och stövlar på. Lars-Owe Stakeberg bestämmer i kväll vilken fin plats vi ska gå till.
Vi träffas på Stenkullens stations stora parkering 18.00.
Frågor Lars-Owe Stakeberg. 0703–87 58 20.

Tors 3 juni Botanikvandring
Kom med ut i den härliga sommargrönskan, så får vi se vilka växter vi hittar. Bosse Nilsson har tittat ut någon fin runda vi kan gå. Har vi tur kan vi njuta av trastens flöjtande toner till fikat.
Vi träffas på Stenkullens stations stora parkering 18.00.
Frågor Bo Nilsson 0705 31 46 35.

Tors 10 juni Botanikvandring
I kväll är det Per Leyton som tittat ut någon fin plats, där vi kan examinera de växter vi hittar. Nu bör en hel del växter stå i sin fagraste blom. Glöm inte fika.
Vi träffas på Stenkullens stations stora parkering 18.00.
Frågor Per 070-592 28 40.

Tors 17 juni Botanikvandring
Vår sista botanikvandring det här året bestämmer Lars-Erik Karlssons vart vi tar vägen. Tänk att få vandra över de fina sommarängarna med surrande insekter och fladdrande fjärilar och titta på allt som växer och frodas. Sedan är det dags för fika. Kom med.
Vi träffas på Stenkullens stations stora parkering 18.00.
Frågor Lars-Erik 0709-47 46 78.

Sön 27 juni Botanikresa – Heldag – Ingen samåkning
Årets botanikutflykt går till fina växtlokaler i Göteborgs skärgård. Tag med fika för en rast, samt flora och eventuellt lupp. Lunch intages på lokalt matställe på egen bekostnad. Beräknad hemkomst ca. 18.00.
Samling 08.00 på parkeringen vid Tingshuset Lerum.
Föranmälan till Lars Owe Stakeberg,  lostakeberg@telia.com eller 0703-875 820 senast torsdag 24 juni.

_______________________________________________________________________________

Rapport från inventeringarna av klockgentiana och alkonblåvinge i Vite Mosseområdet 2018 och 2020.

Inventeringarna och rapporten är gjorda av Thomas Grönlund, miljöhandläggare på Trafikverket. Han har tidigare bland annat varit kommunekolog i Ale kommun. Kortfattat visar rapporten att Vite Mosse med omgivningar är ett betydande område för båda arterna. Särskilt positivt är den betydande frekvensen av alkonblåvinge.

Maila Olle Holmstrand (olle.holmstrand@telia.com) om du vill ha rapporten.
______________________________________________________________________________

Genomförda aktiviteter våren 2020

Tors 28 maj Botanikvandring

Nu är det dags för en av våra trevliga kvällsutflykter.
Vi brukar åka till någon intressant plats och försöker
examinera de växter vi träffar på. Har du flora och lupp
är det bra. Fika med och stövlar på.
Lars-Owe Stakeberg bestämmer i kväll vilken fin plats
vi ska gå till. Vi träffas på Stenkullens stations stora
parkering 18.00.

Frågor Lars-Owe Stakeberg. 0703-87 58 20.

Tors 4 juni Botanikvandring

Kom med ut i den härliga sommargrönskan, så får vi se
vilka växter vi hittar. Bosse Nilsson har tittat ut någon
fin runda vi kan gå. Har vi tur kan vi njuta av trastens
flöjtande toner till fikat. Vi träffas på Stenkullens
stations stora parkering 18.00.

Frågor Bo Nilsson 0705 31 46 35.

Tors 11 juni Botanikvandring

I kväll är det Per Leyton som tittat ut någon fin plats,
där vi kan examinera de växter vi hittar. Nu bör en hel
del växter stå i sin fagraste blom. Glöm inte fika.
Vi träffas på Stenkullens stations stora parkering 18.00.

Frågor Per 070-592 28 40.

Tors 18 juni Botanikvandring

Vår sista botanikvandring det här året bestämmer
Lars-Erik Karlssons vart vi tar vägen. Tänk att få vandra
över de fina sommarängarna med surrande insekter
och fladdrande fjärilar och titta på allt som växer och
frodas. Sedan är det dags för fika. Kom med.
Vi träffas på Stenkullens stations stora parkering 18.00.

Frågor Lars-Erik 0709-47 46 78.

Sön 21 juni Botanikresa – Heldagsutflykt

Årets botanikutflykt går till fina växtlokaler i Kinnekulletrakten.
Tag med fika för en rast plus lunchmat. Lunch intages ute i det fria p.g.a. Corona.
Glöm inte egen flora och eventuellt lupp.
Beräknad hemkomst ca. 18.00.
Samling kl. 08.00 på parkeringen vid Tingshuset Lerum.
OBS INGEN SAMÅKNING!

Föranmälan till Lars Owe Stakeberg, lostakeberg@telia.com
eller 0703-875 820 senast torsdag 18 juni.

___________________________________________________________________________

Genomförda aktiviteter våren 2019

Tors 23 maj Botanikvandring

Nu är det dags för våra trevliga kvällsutflykter.

Vi brukar åka till någon intressant plats och försöka examinera de växter vi träffar på. Har du flora och lupp är det bra. Fika med och stövlar på. Lars-OveStakeberg träffar vi på Stenkullens Station stora parkeringen 18.00. OBS en halv timme tidigare än föregående år.
Frågor: Lars-Ove Stakeberg 0703-87 58 20.

Tis 28 maj Botanikvandring

Visst längtar ni uti markerna nu, när naturen är som allra vackrast. Följ med denna sköna vårkväll, så får vi se hur många växter vi hittar. Fikar gör vi på någon fin plats. Vi träffas på Stenkullens Station stora parkeringen 18.00. OBS en halvtimme tidigare än föregående år.
Frågor: Bo Nilsson 0705-31 46 35.

Tis 4 juni Botanikvandring

Juni kväll. Nu vill vi ut och se på allt som växer och spirar. Fikat avnjuter vi på en vacker plats, medan solen sakta dalar. Vi träffas vid Stenkullens Station stora parkeringen 18.00. OBS en halvtimme tidigare än föregående år.
Frågor: Lars-Ove Stakeberg 0703-87 58 20.

Tors 13 juni Botanikvandring

Följ med på vår sista botanikvandring för det här året. Packa din ryggsäck och följ med Lars-Erik Karlsson ut i den härliga sommarkvällen. Hoppas vi hittar några fina nattvioler. Vi träffas vid Stenkullens Station stora parkeringen 18.00. OBS en halvtimme tidigare än föregående år.
Frågor: Lars-Erik 314 59.

Sön 16 juni Botanikresa

Årets botanikutflykt går till fina växtlokaler i Västergötland. Medtag fika för en rast samt flora och ev. lupp. Lunch intages på lokalt matställe på egen bekostnad. Beräknad hemkomst ca.18:00.

Samling 8:00 på parkeringen, Tingshuset. Föranmälan till Lars-Ove Stakeberg, 0703-875820, senast mån 10/6.

VÄLKOMNA MED !

_______________________________________________________________________________

Aktiviteter genomförda av botanikgruppen våren 2018

Gullpudra [Chrysosplenium alternifolium L.] – Årets växt 2018

Tors 17 maj Botanikvandring

Nu är det dags för våra trevliga kvällsutflykter. Vi brukar åka till någon intressant plats och försöka examinera de växter vi träffar på. Har du flora och lupp är det bra. Fika med och stövlar på. Lars-Owe Stakeberg träffar vi på Stenkullens Station stora parkeringen 18:00. OBS en halvtimme tidigare än föregående år.

Frågor Lars-Owe 0703 87 58 20.

Missne [Calla palustris L.]

Tors 24 maj Botanikvandring

Följ med Bosse Nilsson ut i den vaknande spirande naturen. Vi får se vad vi hittar för spännande växter och vilka fina platser vi kommer till. Ta med fika och Stövlar på, så träffas vi på Stenkullens Station stora parkeringen 18:00. OBS en halvtimme tidigare än föregående år.

Frågor Bosse 146 35 eller 0705-31 46 35.

Slåttergubbe  [Arnica montana L.]

Tors 31 maj Botanikvandring

Kjell Anthin leder oss denna vårkväll till en fin plats, där vi får undersöka vilka växter vi hittar. Fika med och stövlar på, så träffas vi på Stenkullens Station stora parkeringen 18:00. OBS en halvtimme tidigare än föregående år.

Frågor Kjell 316 77.

Nattviol [Platanthera bifolia (L.) Rich.]

Tors 7 juni Botanikvandring

Nu är vi inne i sommarmånaden. Tänk att få vandra ut över sommarängarna i Lars Erik Karlssons sällskap och titta på allt som växer och frodas. Kanske får vi känna doften av nattviol. Packa ned fikat så träffas vi på Stenkullens Station stora parkeringen 18:00.

Frågor Lars-Erik 314 59.

_____________________________________________________________________________________

Sön 17 juni Botanikutflykt Tjörn

Årets botanikutflykt går till Tjörn för besök på Stora Dyrön och Bö tjärn bl.a. Medtag fika för en rast, samt flora och ev. lupp. Lunch intages på lokalt matställe på egen bekostnad. Beräknad hemkomst ca 17:00. Samling 8:00 på parkeringen, Tingshuset.

Föranmälan till Lars Ove Stakeberg, 0703-87 58 20, senast torsdag 14/6.

                                                                                             Marrisp [Limonium vulgare]

_______________________________________________________________________________

Gjorda Aktiviteter  Våren  2017

Tors 11  maj Botanikvandring

Nu är det dags för våra trevliga kvällsutflykter. Vi brukar åka till någon intressant plats och försöka examinera de växter vi träffar på. Har du flora och lupp är det bra. Fika med och stövlar på. Lars-Owe Stakeberg träffar vi på Stenkullens Station stora parkeringen 18:00. Obs en halvtimme tidigare än föregående år. Frågor Lars-Owe 0703-87 58 20.

Tors 18 maj Botanikvandring

Följ med Bosse Nilsson ut i den vaknande spirande naturen. Vi får se vad vi hittar för spännande växter och vilka fina platser vi kommer till. Tag med fika och Stövlar på, så träffas vi på Stenkullens Station stora parkeringen 18:00. Obs en halvtimme tidigare än föregående år. Frågor Bosse 146 35 eller 0705-31 46 35.

Tors 1 juni Botanikvandring

Kjell Anthin leder oss denna härliga junikväll till en fin plats, där vi får undersöka vilka växter vi hittar. Fika med och stövlar på, så träffas vi på Stenkullens Station stora parkeringen 18:00. Obs en halvtimme tidigare än föregående år. Frågor Kjell 316 77.

Tors 8 juni Botanikvandring

Vår sista botanikvandring för året håller Lars Erik Karl- sson i. Följ med ut i den härliga sommarkvällen. Kanske får vi känna doften av nattviol. Packa ned fikan så träffas vi på Stenkullens  Station stora parkeringen 18:00. Frågor Lars-Erik 314 59.

Årets botaniska utflykt !
Sön 18 juni Heldagsutflykt till Halland

Årets botanikutflykt kommer att gå till några intressanta växtlokaler i Halland. Medtag fika för en rast. Gemensam lunch kommer, på egen bekostnad, att intas i någon närliggande ort till besökt område. Ta gärna med flora och lupp. Föranmälan till lostakeberg@telia.com senast 15 juni. Samling 08:00 vid Tingshusets parkering Lerum för samåkning. Beräknad hemkomst ca 18:00. För info L O Stakeberg, 0703-875 820.