Sträckfågelräkningar

Sträckfågelräkningen 2019 genomfördes söndag 22 september.

Sträckfågelräkning 2019-09-22

 

Sträckfågelräkning genomfördes söndag 16 sep 2018. Det noterades ovanligt många flyttande fåglar vid detta tillfälle. (Kommentarsfältet inte kunnat kopieras).

Sträckfågelräkning 2018