Botanikgruppen

Vi verkar för att sprida intresse och ökad kunskap om botanik och naturskydd i vår kommun.
KanelrosBevarandet av en rik flora i vårt närområde är viktigt för oss och framför allt för kommande generationer.
Inom gruppen anordnar vi många exkursioner och utflykter (se programmet). Dessa blir mycket lyckade och en av höjdpunkterna är när vi sätter oss ner och njuter av vår medhavda fika.

Vi beundrar även svampar, lavar, mossor, fåglar, insekter, fjärilar, spindlar mm samt den fina omgivningen i stort.

KOM MED OCH PRÖVA DU OCKSÅ !

Gå vidare till:
Botanikgruppens program
Rapporter från botanikvandringar
Foton från botanikvandringar