Handla miljövänligt

_______________________________________________________________________________

Vi behöver konsumera mindre, inte mer och både smartare och mer hållbart. Därför vill vi utmana konceptet med Black Friday och alla andra dagar som hetsar till ogenomtänkt konsumtion av prylar som vi inte behöver. Istället vill vi uppmuntra till: att laga grejer, köpa second hand, och konsumera med eftertanke.

Läs mer: https://www.naturskyddsforeningen.se/black-friday

___________________________________________________________________________

Hjälp oss att hitta hantverkare och reparatörer i Lerums kommun!

Kampanjen Fixa grejen pågår i tre år. En del av detta är att vi ska ta vara på och sköta våra ägodelar så att de håller länge. Mycket kan man göra själv men ibland behöver man professionell hjälp.

Vilka hantverkare, reparatörer och andra yrkesverksamma som fixar och underhåller prylar finns i Lerums kommun?  Vi tänker göra en lista över dessa, kontakta dem och så småningom publicera på LNF:s hemsida. Vi behöver din hjälp för att hitta dem. Därför vill vi att du tänker efter vilka du känner till och mejlar deras namn, adress och gärna kontaktuppgifter till catharinap51@gmail.com.

___________________________________________________________________________

Miljövänliga Veckan börjar 29 september: Fixa Grejen.

Nu är det åter dags för Miljövänliga Veckan.  Årets tema är ”Fixa grejen”. Med smarta tips, inspiration och kreativitet drar Naturskyddsföreningens kampanj igång. Syftet är att bidra till att spara på jordens resurser och att minska avfallet. Verktygen är att vårda, laga, återbruka och förlänga livet på de prylar vi har.

Du hittar inspiration och idéer på https://www.naturskyddsforeningen.se/. Klicka på ”fixa grejen” så får du en massa tips.

Mer information från LNF kommer i oktober under fliken Handla miljövänligt
___________________________________________________________________________

Dina kläder har stor miljöpåverkan

Det var REKO-dagar på Nääs den 26-27 maj 2018. Tyvärr hade jag bara möjlighet att vara där den sista timmen på söndagen. Men då lyssnade jag till ett intressant föredrag om hållbar textilkonsumtion. En representant för den ideella föreningen EcoFashion beskrev på ett pedagogiskt sätt textiliers miljöpåverkan.  EcoFashions ledord är Reduce, Reuse, Recycle, det vill säga köp bara det du kommer att använda, återanvänd och återvinn. Se mer information om föreningen på www.ecofashion.nu.

Textilkonsumtionen i Sverige 13 kg per person och år samtidigt som textilavfallet är knappt 8 kg. Textilindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Miljöpåverkan är stor i alla delar av kedjan, från produktion av fiber och varor till tvätt och skötsel i användningsledet. Detta framgår av Naturvårdsverkets rapport ”Förslag om hantering av textilier – Redovisning av ett regeringsuppdrag” 2016. Rapporten syftar till att ge förslag på åtgärder för en mer hållbar hantering av textilier och textilavfall.

Vanliga frågor om kläder och textil tas upp på https://www.naturskyddsforeningen.se/faq_textil. Där kan du bli motiverad till att handla miljövänligt när det gäller dina kläder, både vid dina inköp och vid din användning.

/Catharina Pettersson