Handla miljövänligt

________________________________________________________________

Miljövänliga Veckan börjar 29 september: Fixa Grejen.

Nu är det åter dags för Miljövänliga Veckan.  Årets tema är ”Fixa grejen”. Med smarta tips, inspiration och kreativitet drar Naturskyddsföreningens kampanj igång. Syftet är att bidra till att spara på jordens resurser och att minska avfallet. Verktygen är att vårda, laga, återbruka och förlänga livet på de prylar vi har.

Du hittar inspiration och idéer på https://www.naturskyddsforeningen.se/. Klicka på ”fixa grejen” så får du en massa tips.

Mer information från LNF kommer i oktober under fliken Handla miljövänligt
___________________________________________________________________

Dina kläder har stor miljöpåverkan

Det var REKO-dagar på Nääs den 26-27 maj 2018. Tyvärr hade jag bara möjlighet att vara där den sista timmen på söndagen. Men då lyssnade jag till ett intressant föredrag om hållbar textilkonsumtion. En representant för den ideella föreningen EcoFashion beskrev på ett pedagogiskt sätt textiliers miljöpåverkan.  EcoFashions ledord är Reduce, Reuse, Recycle, det vill säga köp bara det du kommer att använda, återanvänd och återvinn. Se mer information om föreningen på www.ecofashion.nu.

Textilkonsumtionen i Sverige 13 kg per person och år samtidigt som textilavfallet är knappt 8 kg. Textilindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Miljöpåverkan är stor i alla delar av kedjan, från produktion av fiber och varor till tvätt och skötsel i användningsledet. Detta framgår av Naturvårdsverkets rapport ”Förslag om hantering av textilier – Redovisning av ett regeringsuppdrag” 2016. Rapporten syftar till att ge förslag på åtgärder för en mer hållbar hantering av textilier och textilavfall.

Vanliga frågor om kläder och textil tas upp på https://www.naturskyddsforeningen.se/faq_textil. Där kan du bli motiverad till att handla miljövänligt när det gäller dina kläder, både vid dina inköp och vid din användning.

/Catharina Pettersson